Main Menu
User Menu

BB - SMS Szent István (1914)

     
Název:
Name:
SMS Szent István
Originální název:
Original Name:
SMS Szent István
Kategorie:
Category:
bitevní loď
Třída:
Class:
Tegetthoff
Kódové označení:
Pennant Number:
-
Loděnice:
Builder:
Ganz & co. Danubius, Rijeka /
Naval Arsenal Pola, Pula /
Založení kýlu:
Laid Down:
29.01.1912
Spuštění na vodu:
Launched:
17.01.1914
Uvedení do služby:
Commissioned:
13.11.1915
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
10.06.1918 potopena u ostrova Premuda / sunk at Premuda Island
Velitel:
Commander:
13.11.1915-10.06.1918 Seitz von Treffen, Heinrich Josef Albert (Linienschiffskapitän)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Posádka:
Crew:
38 důstojníků, 1056 poddůstojníků a námořníků

38 Officers, 1056 Non-commissioned Officers and Sailors
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
20008 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
21689 t
Délka:
Length:
152,18 m
Šířka:
Beam:
28,00 m
Ponor:
Draught:
8,61 m
Pancéřování:
Armour:
můstek: 356 mm
dělové věže: 305 mm
boky: 150-280 mm
barbety: 280 mm
kasematy: 180 mm
paluba: 30-48 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
12x kotel Babcock & Wilcox
2x parní turbína AEG-Curtis
Výkon:
Power:
19388,2 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2 1)
Zásoba paliva:
Fuel Load:
2000 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
37 km/h
Dosah:
Range:
7778,4 km při rychlosti 18,5 km/h
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
12x 305mm L/45 K 10 (4x III)
12x 150mm L/50 K 10 (12x I)
18x 66mm L/50 K (18x I)
4x 533mm torpédomet
Vybavení:
Equipment:
-
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
-
Poznámka:
Note:
1)Ostatní plavidla této třídy měla tři šrouby, ale na konstrukci této lodě se projevilo nezvládnutí stavby uherskou loděnicí v Rijece (Fiumi) a to i menším počtem šroubů.
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
en.wikipedia.org
navalhistory.flixco.info
URL : https://www.valka.cz/BB-SMS-Szent-Istvan-1914-t30963#352206Verze : 1
MOD

Svatý Štěpán, tragická hvězda filmového plátna

👤Martin Kaltoun (MART.in) 🕔20.03.2010

Byl nejhorší a přesto se stal filmovou hvězdou. Stal se Goliášem ve střetu s novodobým Davidem. Ač téměř výhradně maďarský (uherský), přesto jeho síla pocházela z Čech. A k mému vlastnímu překvapení měl něco společného i s městy Pardubice a Přelouč (k oběma mám osobní vztah). To jsou důvody, které mě ve finále přiměly o něm napsat. A kdo nebo co je ta tajemná hvězda?
Seznamte se s tragickou hvězdou filmového plátna, dreadnoughtem rakousko-uherského námořnictva SMS Szent István.

Zobrazit celý článek
URL : https://www.valka.cz/BB-SMS-Szent-Istvan-1914-t30963#358321Verze : 1
MOD
SMS Szent István

Zdroj: archiv autora ...

URL : https://www.valka.cz/BB-SMS-Szent-Istvan-1914-t30963#112005Verze : 1
SMS Szent István

Zdroj: archiv autora ...

URL : https://www.valka.cz/BB-SMS-Szent-Istvan-1914-t30963#112007Verze : 1
Fotografie potopení Szent Istvanu. Zřetelně jsou vidět proti náklonu lodi otočené dělové věže. Fotografie je převzata ze serveru http://web.ukonline.co.uk
URL : https://www.valka.cz/BB-SMS-Szent-Istvan-1914-t30963#183538Verze : 0
Bitevní loď Szent Istvan se potopila u chorvatského pobřeží 10. června 1918 brzy ráno po zásahu dvěma italskými torpedy.


Na podzim 2006 vrak zmapovala česká expedice, jejímž členem byl historik Boris Gol.
Vrak leží dnem vzhůru v hloubce 67 metrů. Loď pod hladinu klouzala přídí napřed, když vrak dosedl na dno, loď se rozlomila a v průběhu let se záď oddělila.
Zdroj: MF Dnes, 11.10.2006
URL : https://www.valka.cz/BB-SMS-Szent-Istvan-1914-t30963#181986Verze : 0
Bitevní loď S.M.S Szent István vyplula 9.6.1918 spolu s bitevními loděmi Viribus Unitis, Prinz Eugen (vypluly o den dříve) a Tegetthoff z přístavu v Pule s cílem napadnout a prolomit blokádu Otrantské úžiny, která byla blokována od roku 1915. Protože se Szent István a Tegetthoff zdržely v přístavu,snažili se zbytek svazu dohnat zvýšenou rychlostí, která však vedla k poškození hlavního ložiska na jedné z pohonných hřídelí lodních šroubů. Proto musel Szent István snížit rychlost a jeho posádka se pokoušela poškození alespoň provizorně opravit. Protože nekvalitní kotle Szent Istvánu produkovaly obrovská množství kouře byl svaz 10.6.1918 nedaleko ostrova Premuda objeven dvojicí hlídkujících italských torpédových člunů MAS. MAS 16 se neúspěšně pokusil napadnout Tegetthoff (byl zpozorován takže se musel vzdálit) ale člun MAS 15 pod vedením kpt.Luigiho Rizza odvážně proplul ochrannou clonou eskorních lodí a odpálil na Szent István dvojici torpéd. Szent István byl 9 námořních mil od ostrova Premuda zasažen oběma torpédy (mimochodem při jejich vypuštění se posádka MAS 15 dopustila chyby protože torpéda byla nastavena na malou hloubku používanou proti rakousko-uherským torpédovkám takže mířily na velice silný pancíř bitevní lodi) pod čárou ponoru a i přes pokusy odtáhnout jej do nejbližšího přístavu došlo vlivem nekvalitní práce v loděnicích k částečnému prolomení jedné z vodotěsných přepážek načež se množství vody v podpalubí stalo neúnosným a loď se potopila. Současná poloha vraku je 44°4'88'' N a 14°26'26'' E (poloha na jejímž základě Chorvatské úřady povolují potápění k vraku).


Zdroje:
Časopis Škoda News 3/2006
TB-11 se nevrací
Monografie MAS z časopisu ABC
URL : https://www.valka.cz/BB-SMS-Szent-Istvan-1914-t30963#184981Verze : 0
Vážení,
na stránkách maďarského vojenského časopisu Haditechnika jsem se setkával články popisujícími osudy S. M. S. Szent István. Několik článků přímo mluví o maďarských potápěčských expedicích v rozmezí let 1993-1995. Na stránkách Haditechniky je dostatek nákresů a fotografií, uložení lodi pod hladinou. Škoda jen, že většina snímků je horší kvality a to nemluvím o maďarštině.


Má-li někdo chuť počíst si v této řeči, stačí napsat.


Haditechnika 1995/03
Dr. Károly Csonkaréti: A Szent István csatahajó elsüllyedése
(Potopení bitevní lodi Szent István)


Dr. Károly Csonkaréti: Magyar búvárok megtalálták a Szent István csatahajót
(Maďarští potápěči objevili bitevní loď Szent István)


Haditechnika 1996/01
László Czakó: A Szent István csatahajó feltárásának újabb szakasza 1995. április 30.–május 14.
(Nejnovější stádium v bádání o bitevní lodi Szent István 30.duben – 14. květen 1995)

Haditechnika 2001/02 až Haditechnika 2002/02
Erwin F. Sieche: Őfelsége Szent István nevű hadihajója I. - V. rész.
(Bitevní loď Jeho Veličenstva Szent István, díl 1. až 5.)


Haditechnika 2002/03
A Szent István csatahajó az Adria mélyén. (Bitevní loď Szent István v hlubině Jadranu)


Haditechnika 2003/04
Dr. Károly Csonkaréti: A császári és királyi haditengerészet lobogója. (Vlajka c. a k. námořnictva)


Gábor Merényi-Metzger: A Szent István csatahajó tisztikara 1918. június 10-én.
(Posádka Szent Istvánu, důstojníci: 10. června 1918)


Poznámka
Obrazová dokumentace je převzata z výše uvedených materiálů.
BB - SMS Szent István (1914) - Seznam členů expedice.

Seznam členů expedice.
BB - SMS Szent István (1914) - Szent István na lokátoru ...

Szent István na lokátoru ...
BB - SMS Szent István (1914) - Předpokládané fáze potopení SMS Szent István.

Předpokládané fáze potopení SMS Szent István.
BB - SMS Szent István (1914) - Průběh potopení SMS Szent István - 10. června 1918.

Průběh potopení SMS Szent István - 10. června 1918.
URL : https://www.valka.cz/BB-SMS-Szent-Istvan-1914-t30963#185026Verze : 0
MOD
Diskuse
Po potopení lodi vzniklo podezření že rychlé potopení lodi po zásahu torpédy bylo způsobeno do značné míry nekvalitní prací maďarské loděnice, vyšetřování které bylo nařízeno ale nedošlo k ničemu protože po porážce RUM nebyl zájem v něm pokračovat. Loď byla v maďarské loděnici stavěna na nátlak maďarských poslanců, kteří si vymohli aby část peněz věnovaných na rozvoj loďstva byla směrována do uherské části monarchie. Mnoho dílů lodi bylo tedy vyrobeno v Uhersku a firmami které neměli v podobné výrobě zkušenosti. Stavba se také oproti ostatním třem lodím této třídy výrazně protáhla a nakonec byla dokončena v loděnicích v Pule až v průběhu války. Tou dobou její sesterské lodi byly už dost dlouho ve službě.
URL : https://www.valka.cz/BB-SMS-Szent-Istvan-1914-t30963#183567Verze : 0