Main Menu
User Menu

BB - Indiana

Indiana class

     
Název:
Name:
Indiana
Originální název:
Original Name:
Indiana class
Kategorie:
Category:
bitevní loď (predreadnought)
Období výroby:
Production Period:
DD.07.1889-DD.07.1896
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
USS Indiana (BB-1)
USS Massachusetts (BB-2)
USS Oregon (BB-3)
Uživatelské státy:
User states:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
.
URL : https://www.valka.cz/BB-Indiana-t193337#556902Verze : 0
MOD