Main Menu
User Menu

Ázerbájdžán / Azerbajdžanská republika

Azerbaijan

Český název:
Czech name:
Ázerbájdžán
Originální název:
Original name:
Azarbaycan Respublikasi
Anglický název:
English name:
Azerbaijan
Hlavní město:
Capital:
Baku
Státní zřízení:
Government type:
republika / republic
Nejvyšší představitelé:
Chiefs of state:
přehled v sekci osobnosti
Správní členění:
Administrative:
59 rajonů / 59 rayons
Úřední jazyk:
Languages:
ázerbájdžánština / Azerbaijani
Měna:
Currency:
manat (AZN) / Azerbaijani manats
Ozbrojené složky:
Military branches:
Pozemní síly, Námořnictvo, Letectvo a protivzdušná obrana / Army, Navy, Air and Air Defense Forces
Mezinárodní organizace:
International organizations :
ADB, BSEC, CE, CIS, EAPC, EBRD, ECO, FAO, GCTU, GUAM, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM (pozorovatel / observer), OAS (pozorovatel / observer), OIC, OPCW, OSCE, PFP, SECI (pozorovatel / observer), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel / observer)
Rozloha:
Area :
(km2)
86 600
Reliéf:
Elevation extremes:
nejvyšší bod / highest point - Bazarduzu Dagi (4 485)
nejnižší bod / lowest point - Caspian Sea (-28 m)
Klima:
Climate:
mírný pás / temperate
Geografická poloha:
Location:
jihozápadní Asie / Southwestern Asia
Sousední státy:
Neighbours:
Arménie, Gruzie, Írán, Rusko, Turecko / Armenia, Georgia, Iran, Russia, Turkey
Vznik:
Independence:
30.8.1991
Počet obyvatel:
Population:
r.2009 - 8 238 672
Národnostní složení:
Ethnic groups :
90,6% Ázerbájdžánci / Azeri
2,2% Dagestani
1,8% Rusové / Russian
1,5% Arménci / Armenian
3,9% ostatní / other
Náboženství:
Religions :
93,4% muslimové / Muslim
2,5% ruské ortodoxní / Russian Orthodox
2,3% arménské ortodoxní / Armenian Orthodox
1,8% ostatní / other
ISO: AZE
Internetová doména:
Internet country code :
.az
Časové pásmo :
Time zone :
+4
Poznámka:
Note:

Zdroj:
www.cia.gov
www.mzv.eu
http://en.wikipedia.org/
www.zemepis.com
http://cs.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/Azerbajdzan-Azerbajdzanska-republika-t84528#310768Verze : 0
ISO
Štát
Obdobie
Zástava
Poznámka
link
AZE
Azerbájdžán
AZERBAIJAN
1516-1618

součást Osmanské říše
https://www.valka.cz/images/flags/tur3.gif


1618-1736

součást Perské říše
https://www.valka.cz/images/flags/irna.gif


10.07.1723-10.03.1735

Baku a okolí okupováno Ruským Impériem
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif


1736-1796

součást Perské říše
https://www.valka.cz/images/flags/irnb.gif


1796-12.10.1813

součást Perské říše
https://www.valka.cz/images/flags/irn1.gif


21.05.1805-1858

Ruské Impérium
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif


1858-1883

Ruské Impérium
https://www.valka.cz/images/flags/rus1.gif


1883-1914

Ruské Impérium
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif


1914-13.09.1917

Ruské Impérium
https://www.valka.cz/images/flags/rus2.gif


14.09.1917-24.02.1918

Ruská republika
https://www.valka.cz/images/flags/rus.gif


24.02.1918-28.05.1918

Zakavkazská demokratická federativní republika
https://www.valka.cz/images/flags/arm2.gif


28.05.1918-28.04.1920

Ázerbájdžánská demokratická republika
https://www.valka.cz/images/flags/aze1.gif


17.07.1918-15.09.1918

část území okupována Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska
https://www.valka.cz/images/flags/gbr.gif


15.09.1918-18.10.1918

část území okupována Osmanskou říší
https://www.valka.cz/images/flags/tur4.gif


28.04.1920-19.05.1921

Ázerbájdžánská sovětská socialistická republika
https://www.valka.cz/images/flags/aze2.gif


19.05.1921-12.03.1922

Ázerbájdžánská sovětská socialistická republika
https://www.valka.cz/images/flags/aze3.gif


12.03.1922-30.12.1922

Zakavkazská sovětská federativní socialistická republika
https://www.valka.cz/images/flags/arm1.gif
SOV
Sovětský svaz
SOVIET UNION
30.12.1922-04.02.1991

Svaz sovětských socialistických republik
https://www.valka.cz/images/flags/sov.gif
AZE
Azerbájdžán
AZERBAIJAN
05.02.1991-súč.

Azerbajdžanská republika
https://www.valka.cz/images/flags/aze.gif
URL : https://www.valka.cz/Azerbajdzan-Azerbajdzanska-republika-t84528#514141Verze : 0
MOD
Státní útvary Datum Událost

26.12.1991 Soviet republík Najvyššieho sovietu ZSSR prijal deklaráciu č. 142-N (142-Н), ktorá oficiálne uznáva rozpustenie ZSSR ako štátu a subjektu medzinárodného práva. Tým fakticky zaniká Zväz sovietskych socialistických republík.


27.9.2020 V ranných hodinách sa opět rozhoreli boje medzi Azerbajdžanom a Arménskom v oblasti Náhorného Karabachu a priľahlých územiach pod kontrolou Arménska. Obe strany sa navzájom obviňujú z rozpútania konfliktu.
URL : https://www.valka.cz/Azerbajdzan-Azerbajdzanska-republika-t84528#651910Verze : 0
MOD