Main Menu
User Menu
Reklama

Avia BH-33L

Avia BH-33L

     
Název:
Name:
Avia BH-33L
Originální název:
Original Name:
Avia BH-33L
Kategorie:
Category:
stíhací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1929-DD.MM.1930 Avia, akciová společnost pro průmysl letecký, Praha-Holešovice /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1929-DD.MM.1930
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
82
První vzlet:
Maiden Flight:
03.08.1929
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
pevný
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
1113 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
1628 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg
Rozpětí:
Wingspan:
9,50 m
Délka:
Length:
7,22 m
Výška:
Height:
3,14 m
Plocha křídla:
Wing Area:
25,46 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
63,9 kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Škoda L o výkonu 368 kW/500k
Vrtule dřevěná dvoulistá
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
298 l
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
298 km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
280 km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
10,5 m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
8,23 min do 5000 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
8000 m
Dolet:
Range:
450 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
2x 7,92mm kulomet vz. 28
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Konstruktér: Ing. Pavel Beneš, Ing. Miroslav Hajn

Jednomotorový jednomístný vzpěrový dvojplošník smíšené konstrukce s pevným podvozkem a ostruhou.
Zdroje:
Sources:
Vraný, Jiří. Avia BH-33. Jakab, Nevojice 2006. ISBN 80-90-3637-3-3.
Rajlich, J.; Sehnal, J. Avia BH-33 - éro zlaté éry. HPM 1994/10-11.
Němeček, V. Československá letadla 1914-1945, Naše Vojsko, Praha 1983.
Fidler, J.; Sluka, V. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006. ISBN 80-7277-256-2.
URL : https://www.valka.cz/Avia-BH-33L-t1154#4906Verze : 0
MOD
Avia Ba-33 vznikla na popud Ministerstva národní obrany, ktoré si prialo zástavbu výkonného trojradového motora domácej výroby Škoda L do draku BH-33E. Oproti svojmu predchodcovi dostalo lietadlo predĺžený trup, zväčšené rozpätie, lomenú osu podvozku a nové vzpery krídiel v tvare písmena N. Vychádzajúc z Avie BH-33E malo lietadlo trup zmiešanej konštrukcie potiahnutý vpredu hliníkovým plechom vzadu plátnom. Kostra pozostávala z oceľových trubiek, vystužených priečkami a drôtom. Krídla boli celodrevené s rovnou náběžnou hranou potiahnuté plátnom. Chvostové plochy potiahnuté plátnom boli ako z oceľových trubiek - SOP tak z dreva - VOP. Podvozok bol uchytený dvomi vzperami (prednou drevenou a zadnou oceľovou). Hlavná nádrž o objeme 310 litrov bola umiestnená pred pilotom v trupe. Výzbroj tvorili 2 guľomety Vickers kalibru 7,7 mm neskôr nahradené guľometmi vz.28 kalibru 7,92 mm. Lietadlá si niesly zásobu munície 500 až 800 nábojov. Hoci samotnú prestavbu plánovali ešte Beneš a Hajn, koncové úpravy a prípravu výroby už chystal nový šéfkonštruktér František Novotný. Táto nútená výmena nastala kvôli odchodu legendárneho konštruktérskeho dua do práve zriadeného leteckého oddelenia firmy Praga. Prototyp bol zalietaný 2. októbra 1929 ešte s vysúvateľným chladičom. Sériové kusy však dostali čelný chladič.

Lietadlo sa vyznačovalo veľmi príjemnou a jednoduchou pilotážou, vysokou rýchlosťou a stúpavosťou. Následne bolo postavených 81 kusov pre československé letectvo, pričom tvoril kostru nášho letectva až do nástupu Avie B-534 v polovici 30. rokov minulého storočia. Avia si tak síce upevnila pozíciu dodávateľa stíhačiek, ale viacmenej jej to zťažilo pozíciu na dodávky lietadel iných kategorií. Stíhačky Avia Ba-33 používali hlavne Letecký pluk č.4 (Hradec Králové) a stíhacie letky zmiešaných Leteckých plukov č.1 "T.G.Masaryka" (Praha-Kbely) a č.3 "Generála-letce M.R.Štefánika".

V polovici 30. rokov boli lietadlá presunuté do leteckého učilišťa v Prostejove. Vďaka tomu na ňom začínalo viacero úspešných pilotov 2. svetovej vojny ako napr. František Peřina, František Chábera a iní. V čase Mníchovskej krízy slúžili ako druhosledové náhradné stíhačky. Po okupácii doslúžili ako stroje pre praktický výcvik technikov. Stroje dislokované na Slovensku slúžili ako cvičné stroje Slovenského štátu. V roku 1929 sa tieto stroje zúčastnili pretekov Malou dohodou, ale lietadlo vtedy ešte trpelo pôrodnými bolestami a tak sa nezopakoval úspech spred roka.

Zaujímavý príbeh sa viaže k jednému exempláru Ba-33. Ten bol na skúškach v Mandžusku, lenže bol rýchlym pohybom fronty ukoristený Japonskou armádou. Japonci ho opravili a ďalej bojovo využívali. Tým sa Avia Ba-33 stala jediným strojom československej konštrukcie, ktorý používalo Japonské cisárske letectvo.

Zdroj:
https://letecke-muzeum.wz.cz/avia-bh-33.html
https://www.vinar.cz/mitte/ba33.htm

Avia BH-33L -


Avia BH-33L -


URL : https://www.valka.cz/Avia-BH-33L-t1154#227508Verze : 3
...
Avia BH-33L -


URL : https://www.valka.cz/Avia-BH-33L-t1154#27071Verze : 0