Main Menu
User Menu

Avia B 21.96

     
Typ:
Type:
Avia B 21
Výrobce:
Producer:
Avia
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
21.96
Číslo stroje:
Serial Number:
21.96
     
Provozovatel:
User:
-
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.RRRR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
08.06.1930
Vojenský útvar:
Unit:
DD.MM.RRRR-08.06.1930 1. letecký pluk
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Zničen při katastrofě během leteckého dne v Karlových Varech, přičemž zahynul škpt. Malkovský. Stroj neměl svrchní plochy ani boční strany trupu kamuflované, ale natřeny na červeno.
Zdroje:
Sources:
Informační tabule v leteckém muzeu Kbely.
Information table in museum Kbely.
URL : https://www.valka.cz/Avia-B-21-96-t177276#522167Verze : 0
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
DD.MM.RRRR-08.06.1930
Horní plochy:
Upper Surfaces:
červené
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
stříbrné/hliník
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
Klasický kruhový výsostný znak čs. letectva s lemování na SOP.
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
Klasický kruhový výsostný znak čs. letectva s lemování.
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
Klasický kruhový výsostný znak čs. letectva s lemování.
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
Znak Leteckého pluku 1.
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
Stroj létal ve speciálním předváděcím markingu červené barvy, kromě spodních ploch.
Zdroje:
Sources:
Zachovaný fragment trupu vystavený v LM Kbely (viz foto).
Relict of fuselage displayed in museum Kbely (photo).
Návod pro model Avie B 21, Kovozávody Prostějov.
URL : https://www.valka.cz/Avia-B-21-96-t177276#522168Verze : 0
Zachovaný fragment vystavený v leteckém muzeum Kbely.
Avia B 21.96 -


URL : https://www.valka.cz/Avia-B-21-96-t177276#522169Verze : 0
.
Avia B 21.96 - Rudý ďábel po nehodě
Zdroj:
https://www.lkkv.info/images/Old/1.jpg

"Rudý ďábel" po nehodě
Zdroj:
https://www.lkkv.info/images/Old/1.jpg

URL : https://www.valka.cz/Avia-B-21-96-t177276#526150Verze : 0