Main Menu
User Menu

Automobilní škola letectva a protivzdušné obrany státu [1957-1958]

Automobile School of Air Force and State Air Defense

     
Název:
Name:
Automobilní škola letectva a protivzdušné obrany státu
Originální název:
Original Name:
Automobilní škola letectva a protivzdušné obrany
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1957
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1958
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1957-DD.MM.1958 Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1957-DD.MM.1958 Poprad, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond (Ministerstvo národní obrany)
URL CZ: https://www.valka.cz/Automobilni-skola-letectva-a-protivzdusne-obrany-statu-1957-1958-t140927#527161Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Automobile-School-of-Air-Force-and-State-Air-Defense-t140927#527161Version : 0
MOD