Main Menu
User Menu

Automobilní prapor 5 [1945-1950]

5th Automobile Battalion

     
Název:
Name:
Automobilní prapor 5
Originální název:
Original Name:
Automobilní prapor 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
Automobilní prapor 2
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-15.09.1950 Týl 3. vojenské oblasti
15.09.1950-01.11.1950 Oddělení vojenské dopravy
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.11.1950 Brno, ? /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.11.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 0000 Brno
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 0000 Brno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Automobilní prapor 5),
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-prapor-5-1945-1950-t123696#421227Verze : 1
MOD