Main Menu
User Menu

Automobilní prapor 4 [1945-1949]

4th Automobile Battalion

     
Název:
Name:
Automobilní prapor 4
Originální název:
Original Name:
Automobilní prapor 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-15.12.1948 Týl 2. oblasti
15.12.1948-01.10.1949 Týl 3. vojenské oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Tábor
Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 0000 Tábor
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Automobilní prapor 4),
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-prapor-4-1945-1949-t123695#421226Verze : 1
MOD