Main Menu
User Menu

Automobilní prapor 2 [1950-1950]

2nd Automobile Battalion

     
Název:
Name:
Automobilní prapor 2
Originální název:
Original Name:
Automobilní prapor 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Automobilní prapor 5
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
2. automobilní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1950-01.12.1950 Hlavní automobilní a traktorová správa
Dislokace:
Deployed:
01.11.1950-01.12.1950 České Budějovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1950-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.11.1950-01.12.1950 VÚ 5938 České Budějovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Automobilní prapor 2),
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-prapor-2-1950-1950-t123702#421233Verze : 0
MOD