Augustin, Viktor

     
Příjmení:
Surname:
Augustin Augustin
Jméno:
Given Name:
Viktor Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Augustin
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing. MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR ?
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
06.01.1970 Mydlovary /
06.01.1970 Mydlovary /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
5. stíhací letecký pluk - velitel
Štáb 7. armády protivzdušné obrany státu - náčelník stíhacího letectva
5th Fighter Air Regiment - CO
Staff of the 7th State Air Defense Army - Commander of Air Force
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Zahynul v letounu MiG-21PFM (4312) při katastrofě po srážce s letounem MiG-21PFM (4311). He died in the MiG-21PFM (4312) in a catastrophe after a collision with a MiG-21PFM (4311).
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
Rogl, S., Lorenc,M.: "Zrušená křídla"

Augustin, Viktor - Viktor Augustin v uniformě majora letectva.

Viktor Augustin v uniformě majora letectva.
URL : https://www.valka.cz/Augustin-Viktor-t238738#660122 Verze : 6
     
Příjmení:
Surname:
Augustin Augustin
Jméno:
Given Name:
Viktor Viktor
Jméno v originále:
Original Name:
Viktor Augustin
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.10.1943-DD.08.1944 Škola leteckého dorostu Bánská Bystrica
01.10.1946-01.06.1949 Letecká vojenská akademie
15.07.1957-30.07.1960 Vojenská akademie
01.10.1946-01.06.1949 Military Air Academy
15.07.1957-30.07.1960 Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.06.1949 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.1952 kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
01.06.1949 Lieutenant
DD.MM.RRRR First Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.06.1949-DD.MM.RRRR Letecký pluk 4
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
07.09.1960-12.08.1962 5. stíhací letecký pluk - velitel
DD.MM.1962-01.11.1966 Velitelství stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu
22.09.1969-06.01.1970 Oddělení stíhacího letectva 7. armády protivzdušné obrany státu - náčelník
01.06.1949-DD.MM.RRRR 4th Air Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
07.09.1960-12.08.1962 5th Fighter Air Regiment - Commander
DD.MM.1962-01.11.1966 Fighter Air Command of the 7th State Air Defense Army
22.09.1969-06.01.1970 Fighter Air Force Department of the 7th State Air Defense Army - Commander
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
1968 - Zasloužilý vojenský letec ČSSR

1) Podle p. Pavla Minaříka - https://armada.vojenstvi.cz/ šlo o Řád Slovenského národního povstání II. třída, na fotografii je ale zobrazen s Pamětní medailou Řádu Slovenského národního povstání
1968 - Deserved military pilot of the Czechoslovak Socialist Republic

1) According to Mr. Pavel Minařík - https://armada.vojenstvi.cz/ it was the Order of the Slovak National Uprising II. class, in the photo he is shown with the Commemorative Medal of the Order of the Slovak National Uprising
Zdroje:
Sources:
www.valka.cz
"Přes nás neproletí" - Svět křídel Cheb 2016
URL : https://www.valka.cz/Augustin-Viktor-t238738#660132 Verze : 5
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více