Main Menu
User Menu
Reklama

Články

Články z vojenské historie, rozdělené dle období

Články

52 statočných z Filipin

História 52 statočných obráncov z Filipín alebo tiež známy ako posledný z Filipín je históriou o hrdinských obráncoch posledného zvyšku Španielska na Filipínach. Vojaci z detašmánu 2. expedičného mysliveckého praporu 337 dní bránili posledný kúsok zámorského Španielska netušiac, že už dávno prešla správa krajiny na niekoho iného. 
Plnili si svoju prísahu a boli poslednou jednotkou pôsobiacou v zámorí kedysi slávneho impéria nad ktorým nikdy nezapadalo slnko. Skoro rok obetí a strádania ktoré v konečnom dôsledku nezmenili už nič na skutočnosti, že zámorské kolónie sú stratené a prevzal správu nad nimi nový rodiaci sa svetový hráč.

Armády v Pacifické válce 1879-1883

Pacifická válka, známá také jako Válka o ledek a pod několika dalšími názvy, byla válka mezi Chile a bolivijsko-peruánskou aliancí v letech 1879-1884. Válka, která se vedla kvůli chilským nárokům na pobřežní bolivijské území v poušti Atacama, skončila chilským vítězstvím, díky němuž země získala značné množství území bohatých na suroviny z Peru a Bolívie. Chilská armáda obsadila bolivijskou pobřežní oblast bohatou na dusičnany a Peru bylo poraženo chilským námořnictvem.

Balkánská letecká záchranná služba

Operace Halyard byla spojenecká letecká operace za liniemi Osy během druhé světové války. V červenci 1944 vypracoval Úřad strategických služeb (OSS) plány na vyslání týmu k četnickým jednotkám vedeným generálem Dražou Mihailovićem na Němci okupované území Vojenského velitelství v Srbsku za účelem evakuace spojeneckých letců sestřelených nad touto oblastí.

Bitva u Saratogy, 1777

Bitvy u Saratogy proběhly dvě, a to 19. září a 7. října 1777. Někdy se k těmto střetům počítá i bitva u Benningtonu z 16. srpna 1777. Boje přinesly Američanům rozhodující vítězství nad Brity na severním válčišti americké války za nezávislost.

Boulton Paul Balliol, Sea Balliol

Balliol vstoupil do služby u RAF v roce 1950 a ukázal se jako relativně bezproblémový cvičný letoun. Nicméně v roce 1952 došlo ke změně postoje k cvičným letounům s proudovým motorem a objednávky na turbovrtulové letouny byly omezeny. Přesto byla zavedena i námořní verze letounu, Sea Balliol, určená pro palubní výcvik přistávání. Balliol se používal i v jiných funkcích, například pro experimentální lety. Balliol si pořídil pouze jediný exportní zákazník, Královské cejlonské letectvo.

Budeme se bránit - díl VI. (Improvizované zbraně)

Článek navazuje na předchozí díl seriálu, v němž byly popsány možnosti sebeobrany prostřednictvím chladných úderových zbraní. Přesto může nastat situace, kdy v okamžiku napadení obránce buď není ozbrojen vůbec, nebo nemá čas na vytažení vlastní zbraně. Navzdory tomu nemusí čelit útočníkovi holýma rukama, kolem je nejrůznějších zbraní dost...

Naše slavné prohry – 1278 Moravské pole

Jak známo, Jára Cimrman vytvořil historický triptych o slavných prohraných českých bitvách. Zlomových událostí přitom bylo v naší historii více a jsou opředeny spoustou legend a nejasností. U některých se dodnes bijeme v prsa, jak byla tato tragédie zlomová, přičemž pokud vše zasadíme do historického kontextu, není to u “zlomovosti” mnohých těch slavných dat tak docela jisté. Respektive, u některých není jisté, zda by opačný výsledek nebyl ve svém důsledku vlastně horší, neboť událost bohužel měla jen špatná řešení.

Obležení Prahy 1648 (2) - Vojáci

Díky kvalitativním změnám ve výzbroji a taktice vzrostly postupně materiální i časové nároky na výcvik vojáků natolik, že již na sklonku šestnáctého století neměli nevycvičení „amatéři“ ze zemských vojenských hotovostí proti vojenským profesionálům šanci. Válka se tedy znovu, podobně jako za pozdního římského období, stala pro vojáky celoživotním povoláním. Na rozdíl od antiky však nebývali středověcí žoldnéři najímáni státem, ale – řečeno dnešní terminologií – vojenskými podnikateli , kteří od státu (panovníka) obdrželi takzvaný „patent“, opravňující je k naverbování určitého počtu vojáků.

Obležení Prahy 1648 (3) - Válka

Vzápětí po pražské defenestraci napsali umírněnější stavové císaři Matyášovi omluvný dopis, v němž složitě vysvětlovali, že to všechno mysleli jinak než to vypadá – že se pokusili vysoké císařovy úředníky zamordovat vlastně v jeho zájmu a pro jeho dobro – nicméně tímto činem rozpoutali válku, která v následujících třiceti letech zpustošila podstatnou část Evropy.

Obležení Prahy 1648 (4) - Bitva

Na rozdíl od vesničanů si obyvatelé hrazených měst mohli být jisti, že pokud zůstanou za hradbami, nic zlého je nepotká. Samozřejmě do chvíle, dokud nejsou tyto hradby ztečeny regulérní armádou. To se týkalo zvláště obyvatel sídelního města českých králů – Prahy, jejíž opevnění, vybudované v polovině čtrnáctého století, bylo v posledních letech alespoň zčásti přizpůsobeno poslednímu vývoji vojenství a mělo tedy jisté předpoklady odolat nejen nájezdům loupeživých tlup dezertérů a marodérů, ale i lupičům organizovaným a naprosto legálním.

Obležení Prahy 1648 (5) - Mír

Z čistě vojenského hlediska skončila poslední bitva třicetileté války stejně, jako skončila celá tato válka – nerozhodně. V takovém případě mívají oba protivníci ve zvyku tvrdit, že zvítězili právě oni. Nic proti tomu. Švédové dobyli a udrželi Hradčany a Malou Stranu (a většinu území Čech a Moravy), císařští sice nedobyli nic, ale udrželi alespoň zbytek města. Pro historiky obou stran ideální situace.

Obsazení mostu u Remagenu 1945

Bitva u Remagenu byla osmnáctidenní bitva během spojenecké invaze do Německa za druhé světové války od 7. do 25. března 1945, kdy americké jednotky nečekaně dobyly Ludendorffův most přes Rýn v neporušeném stavu. Podařilo se jim jej udržet proti německému odporu a vybudovat další dočasné přechody. Přítomnost předmostí na Rýnu posunula o tři týdny plánovaný přechod západních spojenců přes Rýn do německého vnitrozemí.

Témata


Podkategorie

Starověk (3000 př.n.l. - 476 n.l.)

Období vzniku a rozvoje prvních civilizací až po pád Západořímské říše

Středověk (476 - 1492)

Období od rozpadu Západořímské říše po pád Konstantinopole

16.-18. století (1492-1789)

Období renesance až po francouzskou revoluci

19. století (1815-1914)

Války od konce napoleonských válek po začátek první světové války

Meziválečné období (1918-1939)

Období mezi první a druhou světovou válkou. Od národnostních konfliktů po události přímo vedoucí k druhé světové válce.

Období druhé světové války (1938-1945)

Sekce popisující konflikty probíhající jako předzvěst či přímá součást druhé světové války.

Období studené války (1945-1989)

Období od konce druhé světové války po rozpad Sovětského svazu.

Moderní doba (1990-)

Období po konci studené války a bipolárního dělení světa mezi Východ a Západ. Boj proti terorismu.

Ostatní - nezařazeno

Sekce pro ostatní témata k článkům, přípravné a pracovní sekce.

Dokumenty

Sekce věnovaná dokumentům, smlouvám, dohodám.
Reklama

Prémiový účet

Prémiový účet

Podpořte náš web a zároveň se zbavte reklam. Použijte prémiový učet!

Zobrazit informace
Rusko-ukrajinský konflikt

Rusko-ukrajinský konflikt. Aktualizováno průběžně.

Zobrazit článek

Zaregistrujte se

Chcete se nás zeptat, doplnit informace nebo se stát autorem článků a zapojit se do každodenního běhu, případně využít plný potenciál tohoto webu? Je to snadné, zde je odkaz jak na to!
Zobrazit postup

Rozpočet

Rozpočet valka.cz 2023 : 120.000,- Kč Příjmy k 11.07.2023 : 93.998,- Kč

♡ Chci přispět

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY

Server valka.cz / armedconflicts.com neustále hledá nové kolegy, kteří jsou ochotni pomoci s rozvojem a doplňováním obsahu, koordinací a kontrolou práce, moderováním příspěvků a další činností. Neváhejte a zapojte se do tvorby valka.cz v duchu hesla Čtenáři sobě :)

Přidejte se k nám!