Main Menu
User Menu

Armádní generál

Army General

Генерал армии

Česky: Armádní generál
English: Army General
По-русски: Генерал армии
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Armádní generál
Link to the Dictionary Entry Army General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Armadni-general-t243029#671677Verze : 1
MOD