Main Menu
User Menu

Armádní skupina Rohrova [1915-1916]

Armeegruppe Rohr / Rohr Army Group

     
Název:
Name:
Armádní skupina Rohrova
Originální název:
Original Name:
Armeegruppenkommando Rohr
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.05.1915
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.01.1916
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1915-DD.01.1916 Italské válčište

Velitel:
Commander:
DD.05.1915-DD.01.1916 Rohr von Denta, Franz (General der Infanterie)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Scotti, Karl (Feldmarschalleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.05.1915-DD.MM.RRRR 48. pěší divize
DD.10.1915-DD.MM.RRRR 92. pěší divize
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Mobilní jednotka zajišťující vysokonapěťové zátarasy č. 2
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 94. pěší divize

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Též uváděno jako "Velitelství armádní skupiny generála jezdectva Rohra".
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
https://www.elib.hu/06000/06051/html/#d1e6260
archivinformationssystem.gv.at
https://www.comroestudios.com/StanHanna/
URL : https://www.valka.cz/Armadni-skupina-Rohrova-1915-1916-t106384#379935Verze : 0
MOD
Posádky pevnostních uzávěrů v oblasti působnosti Rohrovy armádní skupiny


Pevnostní uzávěr Malborgeth
- detašovaný oddíl zeměbraneckého pěšího pluku č. 4
- 8. rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 2
- 1. rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 4
- 6. rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 8

Pevnostní uzávěr Raibl

- detašovaný oddíl zeměbraneckého pěšího pluku č. 4
- 5. rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 3
- 6. rota praporu pevnostního dělostřelectva č. 8

Pevnostní uzávěr Flitsch

- detašovaný oddíl zeměbraneckého pěšího pluku č. 27
- dvě čety 1. záložní roty praporu pevnostního dělostřelectva č. 4

Zdroj:

Edmund Glaise von Horstenau – Der österreich-Ungarns Letzter Krieg, 1914 - 1918 (Wien 1931)
URL : https://www.valka.cz/Armadni-skupina-Rohrova-1915-1916-t106384#391360Verze : 0
MOD