Main Menu
User Menu

Armádní generál

General of the Army

Armeegeneral

Česky: Armádní generál
English: General of the Army
Deutsch: Armeegeneral
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Armádní generál
Link to the Dictionary Entry General of the Army
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Armadni-general-t236942#654802Verze : 3
MOD