Main Menu
User Menu

Armádní frontové velitelství arcivévody Karla

Archduke Charles Army Front Command / Heeresfrontkommando Erzherzog Karl

     
Název:
Name:
Armádní frontové velitelství arcivévody Karla
Originální název:
Original Name:
Heeresfrontkommando Erzherzog Karl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.10.1916
Předchůdce:
Predecessor:
Skupiny armád arcivévody Karla
Datum zániku:
Disbanded:
02.12.1916
Nástupce:
Successor:
Armádní frontové velitelství arcivévody Josefa
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Karel, ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- archivinformationssystem.gv.at
- www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Armadni-frontove-velitelstvi-arcivevody-Karla-t106040#378939Verze : 0
MOD