Main Menu
User Menu
Reklama

Armáda Východní Prusko [1945-1945]

Army East Prussia

Armee Ostpreußen

     
Název:
Name:
Armáda Východní Prusko
Originální název:
Original Name:
Armee Ostpreußen
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.04.1945
Předchůdce:
Predecessor:
2. armáda
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.04.1945-28.04.1945 Vrchní velitelství armády
28.04.1945-08.05.1945 Vrchní velitelství ozbrojených sil
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
07.04.1945-08.05.1945 Saucken, Dietrich von (General der Panzertruppe)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
07.04.1945-08.05.1945 Macher, Robert (Generalmajor)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
02.04.1945-08.05.1945 10. cyklistická myslivecká brigáda
07.04.1945-08.05.1945 Dělostřelecký oddíl pozemního vojska (21-cm-Mörser/motorizovaný) 858
07.04.1945-08.05.1945 Dělostřelecký plukovní štáb 69
07.04.1945-08.05.1945 Lehký dělostřelecký oddíl (RSO) 851
07.04.1945-08.05.1945 Velitelství armádní týlové oblasti 580
07.04.1945-08.05.1945 Vyšší dělostřelecké velitelství 308
12.04.1945-08.05.1945 Sbor Hela
DD.04.1945-08.05.1945 102. pěší divize
DD.04.1945-16.04.1945 Divize ke zvláštnímu použití 607
DD.04.1945-08.05.1945 Granátnický prapor ke zvláštnímu použití 560
DD.04.1945-08.05.1945 IX. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 VI. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 XVIII. horský armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 XXIII. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 XXVI. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
07.04.1945-08.05.1945 Kommandant des rückwärtigen Armeegebiets 580
07.04.1945-08.05.1945 Armee-Nachrichten-Regiment 563
07.04.1945-08.05.1945 Kommandeur der Armee-Nachschubführer 501
07.04.1945-08.05.1945 Sturm-Regiment AOK 2
07.04.1945-08.05.1945 Feld-Ausbildungs-Regiment AOK 2
07.04.1945-08.05.1945 Höherer-Artillerie-Kommandeur 308
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Armee-Oberkommando Ostpreußen (AOK Ostpreußen)
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/
URL : https://www.valka.cz/Armada-Vychodni-Prusko-1945-1945-t8715#420634Verze : 0
MOD
Reklama