Main Menu
User Menu
Reklama

Armáda Piskor [1939-1939]

Piskor Army

Armia generała Piskora

     
Název:
Name:
Armáda Piskor
Originální název:
Original Name:
Armia generała Piskora
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.09.1939
Předchůdce:
Predecessor:
Armáda "Lublin" a Armáda "Krakov"
Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
16.09.1939-18.09.1939 Hlavní velitelství Vrchního velitele
18.09.1939-20.09.1939 Bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
16.09.1939-16.09.1939 Smólsko Duże, ? /
17.09.1939-17.09.1939 Malewszczyzna, ? /
18.09.1939-18.09.1939 Krasnobród / Zapiaski, ? /
18.09.1939-20.09.1939 Zielone, ? /

Velitel:
Commander:
16.09.1939-20.09.1939 Piskor, Tadeusz Ludwik (generał dywizji)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
16.09.1939-20.09.1939 Zawisza, Jerzy (pułkownik dyplomowany)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
16.09.1939-20.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
16.09.1939-18.09.1939 Operační skupina "Boruta"
16.09.1939-20.09.1939 Operační skupina "Jagmin"
17.09.1939-20.09.1939 Varšavská tanková a motorizovaná brigáda

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Iwanowski, Wincenty: Wysiłek zbrojny narodu polskiego w czasie II wojny światowej, Tom 1 Kampania wrześniowa 1939, Instytut Wydawniczy "PAX", Warszawa 1961
Maksimiec, Stanisław: Armia "Lublin" we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006
Porwit, Marian: Komentarze do polskich działań obronnych 1939 roku, Tom 3, Czytelnik, Warszawa 1983
URL : https://www.valka.cz/Armada-Piskor-1939-1939-t125649#426368Verze : 3
MOD
Reklama