Main Menu
User Menu

Arkadios

Arkadios (Arcadius) - východořímský císař


(395 - 408)
URL : https://www.valka.cz/Arkadios-t33615#122432Verze : 0
Flavius Arkadius


Arkadius sa narodil okolo roku 377. Jeho otec bol Theodosius, posledný cisár celej Rímskej ríše. Jeho matka bola Aelia Flavia Flaccilla.
Theodosius ho 19. januára 383 vyhlásil za svojho spolucisára, keď mal Arkadius len šesť rokov. Podobne 23. januára 393 vyhlásil Theodosius za svojho spolucisára, svojho syna Honoria. V tom čase sa Theodosius stal cisárom západnej aj východnej časti. Chcel aby sa jeho synovia po jeho smrti stali cisármi. Arkadius sa mal stať cisárom východu a Honorius západu. Theodosius ustanovil za poručníka svojich synov Vandala Stichia. Po Theodosiovej smrti sa tak sa aj stalo, ale mladí cisári nemali v rukách takmer žiadnu moc. Na miesto nich vládli vojvodcovia, vysokí štátny úradníci a vplivné ženy.
V čase keď ešte Theodosius bojoval proti správcovi Británie Magnusovi Maximovi zveril výchovu Arkadia do rúk Tatianovi. Neskôr, keď Tatian stratil Theodosiuvu dôveru, prevzal v roku 392 záštitu nad mladým Arkadiom Rufinus. Ten po Theodosiovej smrti prakticky prevzal vládu do svojich rúk. Aby si upevnil moc, nútil Arkadia, aby si za ženu vzal jeho dcéru. Arkadius sa chcel vymaniť z Rufiniovho vplyvu a oženil sa s Aeliou Eudoxiou, dcérou jeho najväčšieho odporcu Promotea. Napriek tomu si Rufinus udržal moc vo svojich rukách. Až v novembri 395 „palácový prevrat“ zvrhol Rufinia a novým „vládcom“ ríše sa stal Eutropios. No aj on časom stratil svoju moc a v januári roku 400 už nad ríšou vládla Arkadiova manželka Aelia Eudoxia. V októbri 404 cisárovná nečakane zomrela a k moci sa dostal Anthemius.
V máji 408 Flavius Arkadius vo veku 31 rokov nečakane zomrel. Príčinu jeho smrti nepoznáme. O Arcadiovej vláde sa veľmi nelichotivo vyjadril jeden jeho súčasník. Povedal že, „byl omezený nad veškeré pomyšlení“ /1/
Počas vlády Arkadia a Honoria došlo k definitívnemu rozdeleniu Rímskej ríše na dvoje./1/ Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8
URL : https://www.valka.cz/Arkadios-t33615#192466Verze : 0