Main Menu
User Menu

Archívy čs.armády a MO za německé okupace 1939-45

Diskuse
Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat na jednu věc.
Jak to bylo s archívy čs.armády a MO za okupace 1939-45? Armáda byla zlikvidována v létě 1939, kdo tyto archívy převzal? Němci?
Třeba můj kamarád dostal kmenový list svého táty, který pocházel z Hlučínska. Musel rukovat do wehrmachtu a v jeho čs.kmenovém listu byla německá poznámka z dubna 1942.
Myslím si, že Němci měli úplnou volnost v přístupu do českých archívů. I do kmenových listů vojáků, vůbec u osob, které je zajímali.
Mohl by prosím někdo k tomu něco napsat a potvrdit mi tuto domněnku. Popřípadě doplnit nějaké podrobnosti.
Předem děkuji.
URL : https://www.valka.cz/Archivy-cs-armady-a-MO-za-nemecke-okupace-1939-45-t244488#676027Verze : 0
Vážený pane kolego,
vím zcela jistě, že armáda zlikvidována nebyla, pouze se rozdělila na pět částí:
- Vládní vojsko Protektorátu Čech a Moravy,
- Branná moc Slovenskej republiky,
- 2. odboj,
- Čsl. vojsko v zahraničí - Východní skupina,
- Čsl. vojsko v zahraničí - Západní skupina.
Bližší informace naleznete na serveru VHA.


Pokud je mi známo, tak Wehrmacht jako právní nástupce Branné moci Rčs převzal všechny vojenské archivy a zřídil pražskou pobočku německého vojenského archivu.


Podle mého názoru, nedostatky v prvorepublikových a protektorátních archivních fondech nebyly zapříčiněny zlovůlí Němců.


VHA, fond: řada N
Inventář Heeresarchiv - Zweigstelle Prag (Vojenský archiv - pobočka Praha) 1939-1945
www.vuapraha.cz
URL : https://www.valka.cz/Archivy-cs-armady-a-MO-za-nemecke-okupace-1939-45-t244488#676077Verze : 1
MOD
Dobrý den, pane Tintěro.
Moc děkuji za informace.
"Likvidaci armády" jsem myslel to, že ji oficiálně rozpustili a majetek převzali Němci. V zásadě v Čechách působilo jen Vládní vojsko, ale nebyl to oficiální nástupce, ne? A MO bylo zrušeno. A tak mne zajímalo, kdo převzal archívy, zda Němci (což potvrzovala německá poznámka v čs.kmenovém listu výše zmíněného vojáka, která se týkala odvodu v Těšíně) nebo snad nějaké jiné ministerstvo.
Nehledám v tom německou zlovůli, zkrátka archívy doplňovali a myslím, že i využívali. Našli tam i nějaké podklady o Maginotově linii, pokud potřebovali vědět něco o některém našem vojáku, tak se šli podívat. U sudetských Němců třeba mohli zjišťovat vztah k Československu.
URL : https://www.valka.cz/Archivy-cs-armady-a-MO-za-nemecke-okupace-1939-45-t244488#676120Verze : 0