Apostolov, Georgij Petrovič

Apostolov, Georgiy Petrovich
Георгий Петрович Апостолов
     
Příjmení:
Surname:
Apostolov Apostolov
Jméno:
Given Name:
Georgij Petrovič Georgiy Petrovich
Jméno v originále:
Original Name:
Георгий Петрович Апостолов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitán 3. triedy Captain 3rd rank
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.09.1910 Kerč /
19.09.1910 Kerch /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.12.1942 mys Kaliakra
DD.12.1942 Cape Kaliakra
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ 8. ponorkového oddielu Čiernomorskej floty - Commander of the 8th Submarine Squadron of the Black Sea Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- zahynul ako kapitán ponorky L-24, ktorá narazila na rumunskú námornú mínu - died as captain of the submarine L-24, which crashed on the Romanian naval mine
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.sovboat.ru/means/mens_a.php3
URL : https://www.valka.cz/Apostolov-Georgij-Petrovic-t239172#661113 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Apostolov Apostolov
Jméno:
Given Name:
Georgij Petrovič Georgiy Petrovich
Jméno v originále:
Original Name:
Георгий Петрович Апостолов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1942 kapitán 3. triedy
DD.MM.1942 Captain 3rd rank
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1930-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
DD.MM.1930-DD.MM.RRRR join the Red Army
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
pamyat-naroda.ru
http://www.sovboat.ru/means/mens_a.php3
URL : https://www.valka.cz/Apostolov-Georgij-Petrovic-t239172#661114 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více