Main Menu
User Menu

Antonescu, Ion

Maršál Ion Antonescu - vojenský diktátor
(Maresal al Romania Ion Antonescu)


(1882 - 1946)- narozen 2. června 1882 v Pitešti


- 1904 - absolvoval vojenskou školu kavaleristů v Crainu a Jasích


- 1907 - jako poručík potlačoval tzv. tatarbunarské povstání rolníků


- 1911 - absolvoval vojenskou akademii


- 1913 - zúčastnil se druhé balkánské války proti Bulharsku, byl vyznamenán


- 1916 - 1918 - za 1. světové války náčelníkem štábu armády v Bessarábii


- 1919 – velitel intervenčních jednotek proti Maďarské republice rad


- 1922 - 1926 - vojenským atašé ve Francii a Velké Británii


- 1933 – náčelníkem generálního štábu


- 1938 – ministrem obrany


- 1940 – září - stal se vojenským diktátorem, conducatorulem, poté co donutil krále Carola II. k abdikaci a přistoupil na tzv. vídeňskou arbitráž, kterou postoupil část rum. území Maďarsku a Bulharsku
- listopad - podepsal dohodu připojení země ke státům Osy- 1941 - 14. ledna - jednal z Hitlerem o podmínkách účasti Rumunska na válce proti SSSR
- 23. ledna - potlačil puč tzv. Železných gard Horia Simy *)
- 22. června napadl spolu s nacistickým Německem SSSR


- 1944 - 12. dubna - odmítl nabídku Stalina na příměří za podmínek obnovení hranic z roku 1940, vypovězení spojenectví s Německem a volný pohyb spojeneckých armád na rumunském území
- 23. srpna poté, když Rudá armáda obsadila část Rumunska, byl zatčen a uvězněn


- na základě rozsudku lidového soudu byl 1. června 1946 v Bukurešti popraven
URL : https://www.valka.cz/Antonescu-Ion-t22791#86312Verze : 0
Jedním ze sporů mezi ministerstvem zahraničních věcí a RSHA se stala otázka rozhodujícího vlivu a německé nadvlády v Rumunsku. Špionážní služba SS po celou řadu let podporovala v tomto státě fašistickou organizaci Železná garda. Rumunský předseda vlády, generál Ion Antonescu, rovněž stoupenec fašismu, s Železnou gardou v roce 1940 spolupracoval. Vůdce této organizace, Horia Sima, počítající s německou podporou, kterou mu slíbili jeho poradci z SD, se rozhodl svého soka Antonesca odstranit a sám zaujmout vedoucí místo ve státě. 21.1.1941 provedl Horia Sima státní převrat. Ohrožený Antonescu se obrátil na Hitlera a Ribbentropa s žádostí o okamžitou intervenci. Hitler pak s definitivní platností rozhodl, že Antonescu bude mnohem umírněnějším a pokornějším partnerem než jeho dobrodružný soupeř, a vyslovil se pro Antonesca. Agenti SD v Rumunsku však své dosavadní chráněnce neopustili a umožnili jim útěk do Říše. Antonescu se okamžitě obrátil na Ribbentropa se stížností, že německá bezpečnostní služba zabezpečila jeho nepříteli, Horiu Simovi, azyl. Za této situace Ribbentrop, podporující Antonesca, žádal okamžitě odvolání agentů SD zapletených do puče z Rumunska. Tehdy došlo k prvnímu vážnějšímu střetnutí mezi SD a ministerstvem zahraničí.
URL : https://www.valka.cz/Antonescu-Ion-t22791#98437Verze : 0