Main Menu
User Menu
Anti-Aircraft Brigade - prvý špeciálny protilietadlový zväzok, zoskupenie pozemných protilietadlových jednotiek Kráľovského námorného delostrelectva. Táto brigáda bola vyzbrojená námornými delami QF 3-in 20cwt firmy Vickers, umiestnených na päťtonových nákladných automobiloch Pierce-Arrow.


Protilietadlová brigáda sa organizačne členila na 4 batérie, pričom každá batéria bola vyzbrojená štvoricou diel Vickers na obrnených automobiloch Pierce-Arrow. Úlohou brigády bola obrana vládnych budov vo Whitehalle.Zdroj: poznámky autora
URL : https://www.valka.cz/Anti-Aircraft-Brigade-t47403#185085Verze : 0
MOD