Main Menu
User Menu

Anotácia - Wanner, Jan

Krvavý Jom Kippur

WANNER, Jan:
Krvavý Jom Kippur. Štvrtá a páta arabsko-izraelská válka ve světové politice.
Praha, Libri 2002. 355 s.
ISBN 80-7277-121-3


Podrobná a v našich podmienkach jedinečná publikácia, zaoberajúca sa politickým pozadím a vojenskými akciami pred a počas vojny Jom Kippur. Text dopĺňajú početné mapy, fotografie a obsiahly poznámkový aparát.
URL : https://www.valka.cz/Anotacia-Wanner-Jan-t81172#297506Verze : 0