Main Menu
User Menu

Anotace - Suvorov, Viktor

Den M

SUVOROV, Viktor:
Den M – kdy začala druhá světová válka.
Praha, Naše vojsko 2008. 411 s.
ISBN 978-80-206-0913-7V pořadí druhá zásadní publikace bývalého sovětského exulanta Viktora Suvorova, rozvíjející téma jeho první knihy (Ledoborec). Autor napsal celkem 25 monotematických, ale vzájemně propojených kapitol, v nichž se snaží potvrdit svoji původní tezi, že Sovětský svaz připravoval v létě 1941 válku proti Velkoněmecké říši, a byl útokem její branné moci pouze o několik dnů předstižen. Jeho pozornost je zaměřena na celou škálu témat, přičemž ve svých konstrukcích velice zdařile využívá všech nepřesností, nejasností, zbytečného zamlčování a dezinterpretace faktů, jichž se až do konce osmdesátých let minulého století dopouštěla sovětská historiografie. Nové české vydání této knihy je výrazně redakčně doplněno, a to jak v poznámkovém aparátu, tak závěrečnou přílohou. Ta ukazuje, jakým způsobem mělo být provedeno rozvinutí Rudé armády na západních hranicích Sovětského svazu k 10. červenci 1941 (pokud by nedošlo k německému útoku) a jaké síly zde měly být soustředěny.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Suvorov-Viktor-t78031#287599Verze : 0
MOD