Main Menu
User Menu

Anotace - Kliment, Charles K. a Bernád, Dénes

Maďarská armáda 1919-1945

KLIMENT, Charles K. – BERNÁD, Dénes:
Maďarská armáda 1919-1945.
Praha, Naše vojsko 2007. 575 s.
ISBN 978-80-206-898-7Rozsáhlá publikace popisuje historii branné moci Maďarského království v meziválečném období a během druhé světové války. Kniha je rozdělena do jedenácti kapitol, z nichž první je věnována stručné historii Maďarska ve sledovaném období, dvě se týkají vývoji organizační struktury a bojovým akcím v meziválečném období a za války, jedna maďarskému zbrojnímu průmyslu, tři se specializují na podrobnější historii několika druhů vojsk, další tři jsou věnovány rozboru výzbroje a vojenské techniky a poslední sleduje stejnokroje, hodnostní označení a odznaky. Z tohoto přehledu je patrné, že publikace má výrazně výběrový charakter, přičemž hlavní pozornost je věnována tankovým jednotkám, vojenskému letectvu a říční flotile na řece Dunaji, zatímco ostatní druhy zbraní a veškeré služby přicházejí dosti zkrátka. Kniha má dosti obsáhlou obrazovou přílohu, zahrnující černobílé fotografie na vložených listech i v textu, barevné bokorysy letounů, barevné obrázky hodnostních označení, mapové náčrty apod. Kniha se strukturou podobá publikaci o slovenské armádě, kterou vydalo stejné nakladatelství v minulosti.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Kliment-Charles-K-a-Bernad-Denes-t78119#287868Verze : 0
MOD