Main Menu
User Menu

Anotace - Jakl, Tomáš a kol.

Zborov 1917-2007

JAKL, Tomáš - POLČÁK, Zdeněk - HEJL, Alexandr - ORIÁN, Edmund:
Zborov 1917-2007.
Praha, MO ČR - AVIS 2008. 112 s.
ISBN 978-80-7278-462-2



Další z řady obrazových publikací Vojenského historického ústavu v Praze pro potřeby Ministerstva obrany ČR je věnována 90. výročí zborovské bitvy. Útlá kniha velkého formátu je rozdělena na čtyři části, stručně popisující situaci před bitvou, bojové akce na zborovském bojišti 2. července 1917, boje při ústupu od Zborova a vývoj zborovské tradice. Autorského textu je minimum, převládají výňatky ze vzpomínek pamětníků a hlavně obrazové přílohy - černobílé fotografie, mapové náčrty, dokumenty a barevné fotografie muzejních předmětů. Jako příloha publikace je uveden seznam padlých z legionářské Ústředního vojenského archívu v Praze a nadstandardně dimenzovaná bibliografie prací o zborovské bitvě.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Jakl-Tomas-a-kol-t77926#287032Verze : 0
MOD