Main Menu
User Menu

Anotace - Grossnick, Roy A.

Dictionary of American Naval Aviation Squadrons vol. I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons

     
Název knihy:
Name of the book:
Dictionary of American Naval Aviation Squadrons vol. I - The History of VA, VAH, VAK, VAL, VAP and VFA Squadrons
Autor:
Author:
Grossnick, Roy A.
Místo vydaní:
Published in:
Washington, D.C.
Nakladatelství:
Publisher:
Naval Historical Center
Rok vydání:
Year of Publication:
1995
Počet stran :
Pages:
562
ISBN10:
ISBN10:
0–945274–29–7
ISBN13 :
ISBN13:
-
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Contents
Foreword / ix
Preface / xi
Acknowledgments / xiii


Chapter 1
The Evolution of Aircraft Class and Squadron Designation Systems / 1


Chapter 2
Attack Squadron Histories (VA)VA-1E to VA-873 / 17


Chapter 3
Heavy Attack Squadron Histories (VAH)VAH-8 to VAH-123 / 295


Chapter 4
Tactical Aerial Refueling Squadron Histories (VAK) VAK-208 to VAK-308 / 303


Chapter 5
Light Attack Squadron History (VAL) VAL-4 / 307


Chapter 6
Heavy Photographic Squadron Histories (VAP) VAP-61 to VAP-62 / 309


Chapter 7
Strike Fighter Squadron Histories (VFA) VFA-15 to VFA-305 / 317


Appendix 1 Aircraft Data—Technical Information and Drawings 443


Appendix 2 Aircraft Carrier Listing for CV, CVB, CVA, CVAN, CVN, CVL, and CVE Designations 517


Appendix 3 Carrier Deployments by Year 521


Appendix 4 U.S. Navy Squadron Designations and Abbreviations 537


Appendix 5 How to Trace Squadron Lineage 541


Appendix 6 Lineage Listing for VA, VA(AW), VAH, VA(HM), VAK, VAL, VAP, and VFA Designated Squadrons 543


Appendix 7 Types of Aircraft Listed in Squadron Histories 551


Glossary of Abbreviations and Terms 553


Bibliography 557


Index of Squadron Histories and Aircraft Data 561
Anotace:
Anotation:
-
Recenze:
Review:
Kniha obsahuje dosť veľa informácií, ktoré sú podané bez zbytočných omáčok okolo - spravidla obsahuje dátumy, mená, logá a ku každej jednotke aj stručnú históriu (vrátane predchodcov), znak, veliteľov, používanú výzbroj, súčasť a bojové nasadenie. Jednotlivé kapitoly a prílohy kniuhyx sú voľne k dispozícii na stránke http://www.history.navy.mil/branches/dictvol1.htm
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Grossnick-Roy-A-t88456#328362Verze : 0
MOD