Main Menu
User Menu

Anotace - Fučík, Josef

Generál Podhajský

Josef Fučík: Generál Podhajský.Kniha plk. v. v. Josefa Fučíka o životě generála Podhájského slibuje kvalitní informace i zajímavou četbu. Je to život člověka, který zasvětil život armádě Rakouska-Uherska a který chtěl vojenské zkušenosti, které získal i uplatnil v období Velké války předat armádě Československá. Ne vždy se mu to však podařilo.


Kniha se zabývá oběma obdobími Podhájského služby a tak nám pomůže objasnit některé otázky na které hledáme odpovědi.


Kniha je doplněna poznámkami, přehledem zákonů, který začíná neslavným zákonem č. 6l. Autor nás seznámí i s kvalitou francouzské vojenské pomoci, kterou jsme si museli krvavě zaplatit. Na příkladech ceny jedné pušky i člověk neznalý ekonomie si lehce spočítá jakou finanční hodnotu tato pomoc měla.


Jako faleristu mně zajímalo (jak jinak) jak se pan Fučík zhostil soupisu řádu a vyznamenání, bohužel zde je to velmi smutné zjištění, jistě se pokusíme zde i tuto problematiku upřesnit.


Knihu vydalo nakladatelství Paseka, cena 399 Kč a je možné ji jen doporučit.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Fucik-Josef-t87726#325595Verze : 0
Diskuse
Dovolím si, poznámku k řádům a dekoracím pana generála. Bohužel jejich osud je smutný. Bylo to před rokem 1989 kdy na aukci ČNS byli dražený osobní řády generála Podhájského, které do aukce dal někdo z rodiny (údajně synovec). Osobně jsem měl možnost držet v ruce dekrety např. ke služebnímu kříži pro důstojníky. Mnoho řádu i s dekrety přešlo do sbírky J. B. z Prahy, některé později do sbírky pana G. z České Lípy. Pruský řád Koruny II. třídy s dekretem získal můj přítel Mirek K., který jej však obratem prodal dalšímu známému faleristovi S. P. ze Znojma. Je možno smutně konstatovat. Řády a dekorace natož dekrety se nepodařilo uchovat.


Na str. 334 je malý, neúplný soupis řádů pana generála. Jako první je zde uveden datum 12.08.1908 Vojenský záslužný kříž II. třídy. Zcela chybí upřesňující atributy jako jsou meče či válečná dekorace, ale co více, tento kříž ve II. třídě prostě v roce 1908 nebyl založen. Jistě jde o záměnu s Vojenským záslužným křížem, který generál získal před rokem 1914, ale je zde správně uveden MVK III. Kl. mit KD, udělený 23.11.1915.


Zcela nesprávné je tvrzení, že generál byl nositelem „Kříže řádu Čestné legie“. Označení kříže vhodné možná pro beletrii, ale generál Podhajský byl nositelem řádu Čestné legie, stupeň komander (viz obrázek na přebalu knihy).


Již na obalu knihy vidíme generála Podhájského s řády, které v soupisu uvedeny nejsou. Jde např. o Důstojnický stupeň řádu Červeného kříže (na kapse uniformy) dále Železný kříž II. třídy 1914, služební kříže a další pamětní medaile z roku 1898 či 1908. Jistě nebude od věcí si tyto fakta připomenout a to bez emocí, neb jde o člověka, který by měl v naší společnosti a potažmo v armádě mít své čestné místo. Problematika řádů udělená spojenci po roce 1920 je ještě složitější. Smutné však je to, že dekrety jsou v soukromých sbírkách. Snad nám někdo pomůže, snad nás někdo potěší a vloží alespoň obrázek dekretu. Já měl snad tolik štěstí, že jsem mnohé viděl.
Anotace - Fučík, Josef - Blahopřání bývalého frontového vojáka, vyznamenaného  2 zlatými medaileme Za statečnost.

Blahopřání bývalého frontového vojáka, vyznamenaného "2" zlatými medaileme Za statečnost.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Fucik-Josef-t87726#325597Verze : 0
Není to tak dlouho, co zde kolega hledal "něco" k tažení 1914 do Srbska. Tažení proti Srbsku začíná Podhajský v hodnosti generálmajora a ve funkci velitele 42. zeměbranecké divize. Pan Fučík správně poukazuje na nepochopitelnou neschopnost a hloupost gen. Potiorka, na špatné vedení divize gen. Przyborského. Je to velmi pěkná skládanka a pokud si nejprve, nebo později pročtete to co napsal o srbském tažení des. E. E. Kisch, budeme mít přece jen lepší názor na počáteční neschopnost gen. Potiorka, který však byl zároveň jedním z nejvzdělanějších a určitě nejchytřejších generálů RU (jeho IQ bylo odhadováno na 160)


Kniha je pěkná svižně psaná, v textu již autor správně popisuje udělení Vojenského záslužného kříže v roce 1908. Seznámíme se když vzdáleně s aférou plk. Redla. Myslím si, že taková kniha na našem trhu dosti scházela a že jméno gen. Podhajského bychom měli rehabilitovat jistě zde na našich stránkách. Určitě by bylo dobré k této knize otevřít i diskuzi.


Citace:
"Teprve v současné rakouské literatuře se Potiorkovi dostává alespoň "post mortem" drsné kritiky: Žádný jasný rozkaz, ani nejmenší zabezpečení a bezpečnostní opatření, rakouský šlendrián, neuvěřitelný diletantismus, lehkomyslnost - nic se nemůže stát - nedbalost a hlupáctví."
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Fucik-Josef-t87726#325854Verze : 0
Veľmi zaujímavá kniha, konzultácia s odborníkom na faleristiku by sa určite hodila, ale aj tak vynikajúce čítanie plné zaujímavých informácií. Naštastie jeden výtlačok vlastním. Inak na Slovensku (konkrétne u nás v predajni) je za cenu €17,16 - pre záujemcov z valka.cz cena €14...
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Fucik-Josef-t87726#325900Verze : 0
Na straně 165 končí část knihy věnované gen. Podhajskému a armádě před rokem 1918 . Pan plk. v.v. Fučík nezapře, že ví přesně o čem hovoří a jeho znalosti o této problematice jsou uctihodné. Strana 140 - 167 , zde jsou vloženy "fajnůstky " o Rakouské zeměnraně, dále Česká zeměbranecká tělesa. Konečně i rozbor : Příčiny neúspěchu v tažení do Srbska 1914. Konečně i kalendář válečných operací RU armády nám pomůže v orientaci.


Autor mně osobně přece jen trochu překvapil svým kritickým postojem k RU generalitě a k Vídnu, ale přece jen tak tvrdý ( ale zcela pravdivý ) odsudek polního maršála Conráda von Hötzendorf jsem ani já neočekával.


Na str. 84. je zmínka o upozornění gen. Podhajského, že když získal vysoký řád ( Leopold s KD, komander ) má nárok požádat o udělení šlechtické titulu. Zde se autor přece jen mýlí, neb již v roce 1884 ( mimo Vojenský řád Marie Terezie ) bylo toto zrušeno. ( Je i problém s rytíři MMTO, kteří získali tento řád v promocích v roce 1918). Tuto problematiku rozebírá výtečným způsobem pan Županič ve své knize Novodobá šlechta Rakousko-Uherska.


Další část knihy je věnována vzniku republiky a zde si myslím, že již úvodní část ukazuje poměry v nové republice pravdivě a ne každý bude ochoten tyto závěry pochopit. Osobně bych se přimlouval, aby právě této kapitole byla věnována maximální pozornost.


Kniha je pro mně velkým přínosem. Jen doufám a přál bych si, aby zde již konečně vystoupil někdo kdo mně podpoří, či kdo mně "sejme! mlčení je nezájem a to je nejhorší možná fáze diskuze.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Fucik-Josef-t87726#325973Verze : 0
Je to záměna. autor knihy je plk. v.v. pan Fučík. gen. Podhajský obdržel opravdu velkokříž řádu Italské koruny. Dále i velkokříž řádu Sv. Sávy , velkodůstojníka řádu Sv. Sávy, Velkodůstoijníka řádu Rumunské hvězdy , řád Čestné legie, komtur.


Je možné že fučík byl z Polska, Ale pan plk. v.v. Fučík z Polska není.


Podůrského znám jen z televize, zde opravdu nevím, zda měl řád Italské koruny .
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Fucik-Josef-t87726#326284Verze : 0
Pokud budeme objektivně hodnotit první část knihy jako mimořádně solidní a seriozní práci, musíme jeho II. část , která začíná na straně 170 s názvem Republika hodnotit, pokud to lze takto stanovit za mimořádné objevnou práci.


Proč ? - Proto !


Pan Fučík prostudoval doklady v šíři nevídané a tak s hlubokou znalostí a na podkladě dokladu, dokumentů, hlášení i korespondence můžeme jinak, pochopit problematiku doby popřevratové jednak v Praze , ale hlavně na Moravě , v Brně , kde generál Podhajský působí jako zemský velitel.
Další a přiznám, že poněkud překvapivé je hodnocení mobilizace v roce 1921 za kterou vidí ruku ministra zahraničí Beneše. Hodnocení splnění úkolů mobilizace mnohé překvapí, není to hodnocení pozitivní, což rozzlobilo i TGM , který byl přesvědčen o opaku, ale více v knize. Zajímavé je i hodnocení poměrů v armádě a vztah legionářů a „rakušáků „ v armádě. Autor se zaměřuje na odbornou způsobilost čs. generality, to je opět popsáno jasně, stručně a výstižně.


Francouzská vojenská komise. Zde se pan Fučík na faktech a jen na faktech pokouší zhodnotit význam a přínos Francouzské vojenské školy. Závěr : I čtenář , ne příliš znalý vojenské problematiky pochopí , že generál Podhajský to prostě v armádě lehké nemněl . Naprostý amatérismus čs. politiků, pasifismus TGM , jejich ignorace vojenství to snad již není třeba zdůrazňovat.


Význačný voják, generál Podhajský , si za celou vojenskou kariéru nevysloužil ani jediné čs. vyznámenání i když za této situace měl nárok na Válečný kříž 1918 . V letech mezi válkami byl sice vyznamenání řády, ale to bylo od „cizích „ nešlo přitom o řády ryze vojenské , ale o řády všeobecně záslužné. I tyto řády byly předmětem aukce v Šumperku, kde se pochopitelně prodalo vše .


Kniha je v mnohém zajímavá, neb popisuje věci jinak, než jsme se učili a je to hodnocení kritické , ale podložené i doložené fakty.


V závěru knihy je opět mnoho dokladů, korespondence, hlášení , hodnocení a dopisu.


Myslím, že tuto knihu lze jen doporučit k přečtení.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Fucik-Josef-t87726#326285Verze : 0
Při svém pátrání jsem, mimo jiné, narazil i na tuto knihu. Musím přiznat, že mě velice překvapila. A to hlavně druhá část věnovaná první republice. Naprosto mě šokovaly názory a představy T.G.M. a některých jiných představitelů té doby, na fungování armády v nově vzniklé republice. Je to v hlubokém kontrastu s obrazem té doby, který nám byl předkládán ve škole.


Další věc, která na mě velmi zapůsobyla, je postoj nové republiky k vojákům "Rakušákům". Trochu mi to připomíná situaci příslušníku našich jednotek na západě, ponávratu domů z 2. světové války. Taková to dělení na "dobré a špatné" nemám rád.


O vojenství se zajímám pouze okrajovně, a to jen tolik, kolik je třeba pro moje rodopisné bádání, ale tato kniha mi pomohla, mimo jiné, záskat "jiný" a asi i realističtější pohled na obdobý vzníku Československa.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Fucik-Josef-t87726#344477Verze : 0