Main Menu
User Menu

Anotace - Fojtík, Jakub

Policejní letadla. Od Četnických leteckých hlídek až k prezidentské letce

     
Název knihy:
Name of the book:
Policejní letadla. Od Četnických leteckých hlídek až k prezidentské letce
Autor:
Author:
Jakub Fojtík
Místo vydaní:
Published in:
Praha
Nakladatelství:
Publisher:
Mladá fronta
Rok vydání:
Year of Publication:
2010
Počet stran :
Pages:
280
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-204-2166-1
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Úvod
1. Prvorepublikové Četnické letecké hlídky
2. Poválečná obnova
3. Pod rudou hvězdou
4. Porevoluční policejní letectvo
5. Současnost policejního letectva v České republice
6. Současnost policejního letectva na Slovensku
7. Letouny sloužící u policejního letectva
8. Stíhací letouny
9. Cvičné letouny
10. Pozorovací, kurýrní a spojovací letouny
11. Dopravní letouny
Přílohy
Seznam použitých skratek
Literatura
Doslov plk. JUDr. Michala Dlouhého
Anglické resumé
Německé resumé
Anotace:
Anotation:
Kniha nabízí podrobné seznámení se všemi československými policejními
leteckými útvary počínaje Četnickými leteckými hlídkami, které v politicky i vojensky napjatých třicátých letech bránily československý vzdušný prostor proti narušitelům, a konče porevolučním Státním leteckým útvarem.


Velká pozornost je pochopitelně věnována jednotlivým typům policejních letadel. Čtenář se tak například dozví, které stroje a s jakým vybavením chránily naši
republiku před letouny Luftwaffe, v čem létali čelní představitelé státu nebo kam až se česká policejní letadla podívala.


Text doprovází úryvky z různých dobových zdrojů, vzpomínky pamětníků a velké množství dosud
nepublikovaných dobových fotografií. Výsledkem je publikace určená nejen příznivcům letectví, nýbrž i zájemcům o naši novodobou historii.
Recenze:
Review:
-
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Fojtik-Jakub-t181823#532528Verze : 0
MOD