Main Menu
User Menu

Anotace - Durov, Vladimir A.

Ruská a sovětská vojenská vyznamenání

DUROV, Vladimir A.:
Ruská a sovětská vojenská vyznamenání.
Praha, Naše vojsko 2006. 103 s.
ISBN 80-206-0839-7Celobarevná publikace velkého formátu přináší informace o vojenských vyznamenáních Ruského císařství a Svazu sovětských socialistických republik. Publikace je rozdělena na dvě části, přičemž každá z nich je uvozena stručným rozborem jednotlivých dekorací – řády, náprsními dekoracemi, medailemi a vyznamenáními vojskových těles u ruské části, řády, náprsními odznaky, medailemi a vyznamenáními svazků a útvarů u sovětské části. Největší část knihy, celkem 76 stran, je však věnována barevným vyobrazením jednotlivých ruských a sovětských vojenských dekorací. Ty jsou u ruské části knihy doplněny o vojenská vyznamenání z dob před vznikem císařství a o ruské plukovní odznaky, u sovětské části pak o vyznamenání jednotlivých sovětských republik a o vybrané dekorace členských států bývalé Organizace varšavské smlouvy. Všechny zobrazené exponáty jsou součástí sbírek moskevského Státního historického muzea.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Durov-Vladimir-A-t78111#287851Verze : 0
MOD