Main Menu
User Menu

Anotace - Cibula, Martin; Kaššák, Peter; Frait, Radovan: Rumunské kokardy nad Československom

     
Název knihy:
Name of the book:
Rumunské kokardy nad Československom
Autor:
Author:
Cibula, Martin; Kaššák, Peter; Frait, Radovan
Místo vydaní:
Published in:
Krakov
Nakladatelství:
Publisher:
Degart s.r.o.
Rok vydání:
Year of Publication:
2019
Počet stran :
Pages:
224
ISBN10:
ISBN10:
-
ISBN13 :
ISBN13:
978-80-971891-5-0
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
Predhovor (5)
1. Rumunské kráľovské letectvo v rokoch 1939-1944 (7-18)
2. Zloženie Corpus 1 Aerian Roman v roku 1945 (19-26)
3. Vstup do Československa (21. december 1944 - 31. január 1945) (27-52)
4. Smerom na Zvolen a Banskú Bystricu (1. február 1945 - 24. marec 1945) (53-84)
5. Medzi Hronom a Váhom (25. marec 1945 - 10. apríl 1945) (85-116)
6. Západne od Bielych Karpát (11. apríl 1945 - 31. apríl 1945) (117-168)
7. Víťazný máj (1. máj 1945 - 12. máj 1945) (169-182)
8. Po vojne prichádza „mier“ (183-190)
Poďakovanie (190)
Zdroje (191-192)


Prílohy:
Príloha 1: Použité skratky (193)
Príloha 2: Tabuľka hodností (194)
Príloha 3: Zoznam akcií rumunských bombardérov nad Československom 1944-1945 (195-196)
Príloha 4: Zoznam akcií rumunských bitevníkov od Grupul 8 Asalt / Picaj nad československom 1944-1945 (197-201)
Príloha 5: Zoznam strát C1AR počas kampane na oslobodenie Československa v období december 1944 - máj 1945 (202-206)
Farebné profily lietadiel (207-222)
Anotace:
Anotation:
Kniha „Rumunské kokardy nad Československom“ popisuje operácie rumunského letectva, respektíve operácie Corpul 1 Aerian Romana počas oslobodzovacích bojov na území dnešnej Slovenskej Republiky a Českej republiky.


Popisovaným obdobím je obdobie tzv. “Československej kampane”, ktorá začala 21. decembra 1944 a skončila sa s koncom druhej svetovej vojny dňa 8. mája 1945, resp. 12.5.1945 kedy rumunskí letci zasahovali proti Vlasovcom.


Snažili sme sa chronologicky popísať všetky operácie, letecké súboje a straty C1AR nad Československom, no nevynechali sme ani dostupné informácie o oponentoch - nemeckej Luftwaffe.
Recenze:
Review:
Kniha obsahuje veľké množstvo dobových fotografií osobností a techniky rumunského letectva. Jednotlivé operácie sú písané v chronologicky radených odsekoch.
Na kvalitných bokorysoch v prílohe knihy sú s krátkym popisom zobrazené hlavné bojové typy lietadiel rumunského letectva.

Kniha vyšla v náklade 500 výtlačkov.
URL : https://www.valka.cz/Anotace-Cibula-Martin-Kassak-Peter-Frait-Radovan-Rumunske-kokardy-nad-Ceskoslovenskom-t228230#634437Verze : 0
MOD