Main Menu
User Menu

Alfaro Arregui, Ignacio

     
Příjmení:
Surname:
Alfaro Arregui
Jméno:
Given Name:
Ignacio
Jméno v originále:
Original Name:
Ignacio Alfaro Arregui
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.05.1918 Burgos /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.07.2000 Burgos
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník: Vrchní velení obrany
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
dbe.rah.es
https://museodelaire.online/ignacio-alfaro-arregui/
URL : https://www.valka.cz/Alfaro-Arregui-Ignacio-t235588#651298Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Alfaro Arregui
Jméno:
Given Name:
Ignacio
Jméno v originále:
Original Name:
Ignacio Alfaro Arregui
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1937-DD.MM.RRRR pilotní škola, Copero
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR letecká akademie
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Vyšší letecká škola
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.08.1937 poručík
DD.MM.1945 kapitán
DD.MM.1947 Major
DD.MM.1953 podplukovník
DD.08.1961 plukovník
DD.10.1970 brigádní generál
DD.06.1974 divizní generál
DD.07.1977 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
12.09.1978-19.05.1980 Velitel : Vrchní velení obrany
12.09.1978-15.01.1982 Velitel : Rada náčelníků štábů

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Záslužný řád německé orlice 3. třída
Order of Merit of German Eagle 3rd Class
Verdienstorden vom Deutschen Adler 3. Klasse
-

DD.MM.1941

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1953

Bílý Letecký Záslužný Kříž
White Cross of Aeronautical Merit
Cruz con Distintivo Blanco del Mérito Aéronautico
-

DD.10.1957

Řád za vojenské zásluhy 2. třída
Order of Military Merit 2nd Class
Orden del Mérito Militar
white / biely

DD.MM.1957

Řád za vojenské zásluhy 1. třída
Order of Military Merit 1st Class
Orden del Mérito Militar
biely / white

DD.02.1959

Řád sv. Hermenegilda - kříž
Order of Saint Hermenegild - Cross
Orden de San Hermenegildo - Cruz
-

DD.MM.1967

Řád za námořní zásluhy - kříž
Order of Naval Merit - Cross
Orden del Mérito Naval - cruz
-

DD.MM.1973

Řád za námořní zásluhy - velkokříž (červená dekorácia)
Order of Naval Merit - Grand Cross (Red Decoration)
Orden del Mérito Naval - Gran Cruz con distintivo rojo
-

DD.MM.1974

Řád sv. Hermenegilda - velkokříž
Order of Saint Hermenegild - Grand Cross
Orden de San Hermenegildo - Gran Cruz
-

DD.MM.1975

Bílý Letecký Záslužný Velkokříž
White Grand Cross of Aeronautical Merit
Gran Cruz con Distintivo Blanco del Mérito Aéronautico
-

DD.MM.1978

Národní řád za zásluhy 2. třída
National Order of Merit 2nd Class
Ordre national du Mérite Grands officier
-

DD.MM.1978

Řád Leopolda II - velkodůstojník
Order of Leopold II - Grand Officer
Ordre de Léopold II - Grand officier
-

DD.MM.1980

Řád sv. Hermenegilda - komandér s hvězdou
Order of Saint Hermenegild - Commander with Star
Orden de San Hermenegildo - Encomienda con Placa
-

DD.MM.1980

Záslužná legie legionář (4.třída)
Legion of Merit Officer - Legionnaire(4th Class)
Legion of Merit (4th Class)
-

DD.MM.RRRR

Řád za zásluhy - velkodůstojník
Order of Merit - Grandofficer
Ordem do Mérito
-

DD.MM.RRRR

Řád Karla III. - velkokříž
Order of Charles III - Grandcross
Orden de Carlos III - Gran Cruz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
dbe.rah.es
https://museodelaire.online/ignacio-alfaro-arregui/
URL : https://www.valka.cz/Alfaro-Arregui-Ignacio-t235588#651302Verze : 0
MOD