Main Menu
User Menu
Reklama

Alexios II.

Alexios II. - byzantský cisár


Cisárom bol v rokoch 1180-1183


Alexios sa narodil 14. septembra 1169. Jeho rodičmi boli byzantský cisár Manuel I. Komnénos a Mária Antiochijská. V roku 1171 ho jeho otec vyhlásil za spolucisára. 2. marca 1180 sa oženil s Agnesou Francúzskou, dcérou francúzskeho kráľa Ľudovíta VII. Na cisársky trón zasadil 24. septembra 1180, krátko po smrti svojho otca.


Samostatne však nevládol. Keď sa stal cisárom mal len jedenásť rokov. Vlády sa ako regentka ujala jeho matka Mária a patriarcha Theodosius Boradiotes. Spoločne však vládli len do jari roku 1182. Jej vláda však nebola u ľudových vrstiev populárna, vypuklo proti nej povstane a k moci sa dostal Manuelov bratranec, Andronikos. Nechal Máriu uškrtiť a Alexia donútil podpísať rozsudok smrti nad svojou matkou. V septembri 1183 Andronikos zbavil Alexia z trónu, údajne ho dal zaškrtiť a posmrtne mu dal odťať hlavu. Po týchto činoch sa Andronikos vyhlásil za cisára. Stalo sa tak 24. septembra 1183. Ešte v roku 1181 došlo v Konštantínopole k masakre latinských kresťanov, hlavne Janovčanov a Benátčanov.


Kolektív autorov - Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd - Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Alexios-II-t65820#233489Verze : 0
Reklama