Alchanov, Ali Dadaševič

Alkhanov, Ali Dadashevich
Али Дадашевич Алханов
     
Příjmení:
Surname:
Alchanov Alkhanov
Jméno:
Given Name:
Ali Dadaševič Ali Dadashevich
Jméno v originále:
Original Name:
Али Дадашевич Алханов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor polície Major General (police)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
kandidát vied Candidate of Sciences
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.01.1957 Kirovskij /
20.01.1957 Kirovskiy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- minister vnútra proruskej Čečenskej republiky /2003-2004/
- prezident proruskej Čečenskej republiky /2004-2007/
Minister of Internal Affairs of the pro-Russian Chechen Republic /2003-2004/
President of the pro-Russian Chechen Republic /2004-2007/
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
kavkaz.memo.ru
https://chechnya.ru/dosye/alhanov.php
https://lenta.ru/lib/14160019/full.htm
https://minjust.ru/ru/node/9
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Alchanov-Ali-Dadasevic-t68540#519710 Verze : 0
Generál major polície Ali Dadaševič Alchanov
Генерал-майор милиции Али Дадашевич Алханов


* 20. 01. 1957, Kirovskij, Kazachstan- prezident proruskej Čečenskej republiky /2004-2007/
- od 15.02.2007 námestník ministra spravodlivosti Ruskej federácie

Hoci sa Ali Alchanov narodil v Kazašskej Sovietskej socialistickej republike, neznamená to automaticky, že je Kazach. V krajine, kde zajtra znamenalo už dnes, a kde pevnou vládol rukou Josif Visarionovič Stalin, neboli ničím neobvyklým deportácie celých národov z ich domoviny do nehostinných oblastí Sovietskeho zväzu. A Čečenci, ku ktorým Alchanov rodovo prislúchal, patrili medzi tie národy, ktoré sa Stalin rozhodol z len jemu známych dôvodov zničiť.


Po Stalinovej smrti sa rodičia Aliho Alchanova vrátili z deportácie do vlasti, konkrétne do obce Urus-Martan. Po skončení školskej dochádzky v roku 1973 nastúpil Alchanov pracovať do roľníckeho družstva – sovchozu. Trojročnú povinnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1975-1977. Krátko potom, v roku 1979, začal pracovať v bezpečnostných zložkách. Počas svojej kariéry prešiel viacerými postami. Spočiatku bol radovým pracovníkom a neskôr veliteľom oddelenia ochrany letiska v Groznom. Následne bol vymenovaný za inšpektora kriminálneho oddelenia Severo-Kaukazského odboru vnútorných vecí v doprave odkiaľ prešiel k protidrogovému odboru. Istý čas pôsobil aj ako náčelník policajného oddelenia v Groznom.


Po úspešnom ukončení štúdia na Vysokej škole Ministerstva vnútra Ruskej federácie v Rostove v roku 1994, pracoval ešte tri roky vo vedúcich funkciách odboru vyšetrovania na úseku dopravy v rodnom Čečensku. V roku 1997 bol preložený najskôr do mesta Mineralnyje Vody a následne do mesta Šachty Rostovskej oblasti. Do Čečenska sa vrátil po troch rokoch, keď v roku 2000 nastúpil do funkcie náčelníka odboru vyšetrovania na úseku dopravy v Groznom. V tejto funkcii, ktorú vykonával do roku 2003 sa výraznou mierou pričinil o znovu vybudovanie dopravnej polície v meste Groznyj.


V apríli 2003 bol vymenovaný ministrom vnútra proruskej Čečenskej republiky. Pod jeho vedením a za podpory prezidenta Achmata Kadyrova sa podarilo v relatívne krátkej dobe obnoviť rozvrátený systém čečenských bezpečnostných zložiek. V júni roku 2004 prevzal predsedníctvo Spoločného výboru pre kontrolu nad obnovou ekonomiky a sociálnej sféry Čečenskej republiky (Общественный Совет по контролю над восстановлением экономики и социальной сферы Чеченской Республики).


Pri atentáte dňa 9.5.2004 na štadióne Dinamo, pri ktorom prišiel o život úradujúci prezident Achmat Kadyrov bol zranený aj Alchanov. V následných prezidentských voľbách, ktoré sa konali 1. septembra 2004 zvíťazil Ali Alchanov, keď mu odovzdalo hlasy 73,67 % zúčastnených voličov.


O tom, že v Čečensku k výkonu prezidentskej moci nestačí len mandát od občanov svedčí i to, že Alchanov sa pri vládnutí musel opierať o podporu niekoľkých práporov specnaz „Západ“ patriacich pod vojenskú rozviedku GRU, ktorým velil Said-Muhammed Kakiev (Сайд-Магомед Какиев). Ďalšou silovou zložkou upevňujúcou jeho postavenie bola jeho vlastná bezpečnostná služba. Nemožno zabudnúť ani podporu, ktorú mu poskytovalo regionálne vedenie v mieste jeho rodiska, Urus Martane, ktorého členov, ako je to nielen v Čečensku zvykom, do funkcií obsadil sám Alchanov.


Mocenský boj medzi úradujúcim prezidentom Alchanovom a synom zavraždeného prezidenta Ramzanom Kadyrovom, ktorý sa v marci 2006 stal predsedom vlády Čečenskej republiky, sa však neustále zostroval a svoj vrchol dosiahol vo februári 2007, kedy sa udiali udalosti okolo uvoľnenia Germana Boka z funkcie. Svojho bývalého prvého poradcu a súčasne príbuzného Boka vymenoval Alchanov do funkcie vedúceho Výboru ekonomickej a kolektívnej bezpečnosti (Совет экономической и общественной безопасности), ktorý krátko predtým vytvoril z pôvodného Výboru bezpečnosti (Совет безопасности).


Pretože sa jeho pozícia stala neudržateľnou, požiadal Ali Dadaševič Alchanov dňa 15. februára 2007 prezidenta Ruskej federácie o preradenie na inú prácu. Vladimír Putin jeho žiadosti vyhovel a podpísal výnos № 173, o vymenovaní Alchanova za námestníka ministra spravodlivosti RF. V tejto funkcii dosiahol hodnosť generálplukovníka justície. Zároveň je nositeľom akademického titulu kandidáta právnych vied, ekvivalentu nášho Ph.D.


O súkromnom živote Alchanova je známe len to, že je ženatý a má tri deti – dvoch synov a dcéru. Rovnako ako Putin aj Alchanov je vynikajúcim džudistom o čom svedčí titul majstra športu v džude.


Je nositeľom viacerých sovietskych, ruských i čečenských štátnych vyznamenaní. Najvyšším udeleným je rad Za zásluhy o vlasť IV.stupňa (За заслуги перед Отечеством" IV степени), ktorý mu Vladimír Putin udelil v deň jeho odchodu z funkcie prezidenta Čečenska.
zdroje:
kavkaz.memo.ru
http://chechnya.ru/dosye/alhanov.php
http://lenta.ru/lib/14160019/full.htm
http://minjust.ru/ru/node/9
URL : https://www.valka.cz/Alchanov-Ali-Dadasevic-t68540#240162 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více