Main Menu
User Menu

Albrechtice

hradiště

     
Název:
Name:
Albrechtice
Další názvy:
Other Names:
Sedlo
Albrechtice - Sedlo
Typ:
Style:
hradiště
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno
Obec:
Municipality:
Albrechtice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°11'24.066"N 13°34'14.114"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.RRRR
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L. 2003: Encyklopedie hradišť v Čechách. Praha. ISBN 80-7277-173-6.
www.archeolog.cz
www.stredovek.com
URL : https://www.valka.cz/Albrechtice-t195637#563193Verze : 2
Hradiště Albrechtice (Sedlo, Albrechtice - Sedlo)


V katastru obce se nachází hradiště, které je datované zhruba do poloviny 1. tisíciletí př. n. l. do pozdně halštatského (HD) až časně laténského (LTA) období.
V mladších obdobích jeho existence bylo využíváno jako útočiště, jsou zde doklady přítomnosti keltského obyvatelstva ve 2. a 1. století př. n. l., rovněž zde bylo doloženo osídlení v době římské a v ranném středověku.
Jedná se o jedno s nejvýše vybudovaných hradišť, o rozloze cca 3 ha, v Čechách (je na vrcholové partii hory Sedlo u Sušice - 902 m. n. m.). Opevnění, které má tvar nepravidelného mnohoúhelníku, zde zaujímá dva nestejně vysoké vrcholy a sedlo mezi nimi. Celý areál je chráněn prudkými srázy. Hradiště měří v delší ose asi 400 metrů a v příčných osách je to v rozmezích od 32 do 114 metrů. Základem opevnění jsou skalní stěny, bloky a srázy. Ty jsou pak propojeny mohutnými kamenitými valy, kterou jsou místy široké až kolem 13 metrů, z vnější strany jsou pak až 10 metrů vysoké. Opevnění přesahuje v celkové délce 900 metrů. Jako strážní výspy pak bývají interpretovány na jižní a JZ straně výrazné přírodní skalní věžovité útvary. Fortifikace nebyla zkoumána, ale i přesto se dá předpokládat, že konstrukce hradby byla z nasucho kladených kamenů a měla měla vnitřní dřevěnou konstrukci. Příčnými sedly je hradiště rozděleno na 4 části, mírně patrnéi je i umělé příčné opevnění v podobě kameného valu. Vstup byl původně ulicovitou branou v JV výběžku.
Byly zde provedeny jen drobné archeologické výzkumy, pod vedením B. Dubského v letech 1930 až 1932, L. Franz a C. Streitová zde pak výzkum provedli roku 1934, v letech 1953 až 1955 zde vedl výzkum J. Břeně. Byly zjištěny 4 fáze osídlení areálu. Mezi nálezy se kromě keramiky řadí i bronzové obloukové držadlo. Z pozdějších dob bylo nalezeno přímo za torzem fortifikace obydlí, které se však nedá přesně datovat, v té době už opevnění nebylo v nejlepším stavu a nebylo o něj pečováno, nicméně stále bylo jistým zdrojem bezpečí.


Zdroje:


Čtverák, V. – Lutovský, M. – Slabina, M. – Smejtek, L., 2003: Encyklopedie Hradišť v Čechách. Praha. ISBN 80-7277-173-6.
www.archeolog.cz
www.stredovek.com
URL : https://www.valka.cz/Albrechtice-t195637#563209Verze : 0