Main Menu
User Menu

Alberoni, Julio

Kardinál Julio Alberoni, španělský státník


(1664 - 1752)


Narodil se 21. května 1664 u Piacenzy v Itálii. Od roku 1705 byl diplomatem parmského vévody u španělského dvora. V roce 1711 doprovázel do Madridu francouzského maršála de Vendoma. Na španělském dvoře si získal velký vliv poté, co roku 1714 zprostředkoval svatbu krále Filipa V. s neteří vévdy z Parmy Isabely Farnese.


Roku 1715 byl jmenován španělským grandem a prvním ministrem a o dva roky později se stal kardinálem. Zasadil se o velkolepé reformy financí, armády a státní správy. Cílem jeho zahraniční politiky bylo obnovit španělské panství v Itálii, ztracené utrechtským mírem. Snažil se vytvořit alianci se Švédskem, ruskem, Bavorskem, uherskými stavy a skotskými jakobity, aby podkopal pozice Rakouska a jeho spojence - Anglie. Pochyboval však o tom, že bez široké koalice je možné Rakousko porazit a byl proti vyhlášení války v červenci 1717. V této válce bylo Španělsko nakonec poraženo koalicí Francie, Velké Británie, Rakouska a Nizozemska. Alberoni byl roku 1719 nucen odstoupit a odejít do Itálie.
V letech 1735 - 43 pak působil jako papežský legát. Zemřel 26. června 1752 v Římě.
URL : https://www.valka.cz/Alberoni-Julio-t23965#89284Verze : 0