Alan, Jaromír

Alan, Jaromir
Alan, Jaromir
Jaromír Alan
     
Příjmení:
Surname:
Alan Alan
Jméno:
Given Name:
Jaromír Jaromir
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Alan
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor Major-General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing., MSc. MSc., MSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
22.03.1965 Karviná /
22.03.1965 Karvina /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ředitel Sekce plánování schopností Ministerstva obrany - Director of the Department of Defense Capability Planning Section of Ministry of Defence
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Alan-Jaromir-t262975#715978 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Alan Alan
Jméno:
Given Name:
Jaromír Jaromir
Jméno v originále:
Original Name:
Jaromír Alan
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1979-DD.MM.1983 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Opava
DD.MM.1983-DD.MM.1987 Vysoká vojenská technická škola
DD.MM.2001-DD.MM.2002 Vojenská akademie, praporní velitelský kurz – bojové použití útvarů PVO
DD.MM.2003-DD.MM.2004 Letecká univerzita Spojených států, Fakulta velitelská a štábní, brigádní velitelský kurz - velení a řízení vzdušných sil, Maxwell AFB, Alabama
DD.MM.2006-DD.MM.2007 Univerzita obrany, Řízení obrany státu - vojenská strategie a operační umění, kurz Generálního štábu
DD.MM.2015-DD.MM.2016 Národní vysoká škola válečná ?, Obor řízení strategických zdrojů, Washington D.C.
DD.MM.1979-DD.MM.1983 Military Secondary School of Jan Zizka from Trocnov
DD.MM.1983-DD.MM.1987 Technical Military University
DD.MM.2001-DD.MM.2002 Military Academy, Battalion Command Course - Combat use of Air Defense Units
DD.MM.2003-DD.MM.2004 United States Air University, Command and Staff Faculty, Brigade Command Course - Air Force Command and Control, Maxwell AFB, Alabama
DD.MM.2006-DD.MM.2007 Univerzita obrany, State defense management - military strategy and operational art, General Staff course
DD.MM.2015-DD.MM.2016 National War College ?, Strategic Resource Management, Washington D.C.
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
28.10.2016 brigádní generál
08.05.2018 generálmajor
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
28.10.2016 Brigadier General
08.05.2018 Major-General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1987-DD.MM.1988 velitel čety odpalovacích zařízení (2K12 Kub)
DD.MM.1988-DD.MM.1988 zástupce velitele palebné baterie (2K12 Kub)
DD.MM.1988-DD.MM.1993 velitel palebné baterie (2K12 Kub)
DD.MM.1993-DD.MM.1995 zástupce náčelníka štábu protiletadlového raketového pluku
DD.MM.1995-DD.MM.1995 zpravodajský náčelník protiletadlového raketového pluku
DD.MM.1995-DD.MM.1995 velitel mechanizované čety (UNPROFOR)
DD.MM.1995-DD.MM.1996 velitel strážní roty (UNCRO)
DD.MM.1996-DD.MM.1997 náčelník štábu praporu zabezpečení velení
DD.MM.1997-DD.MM.1998 zástupce velitele praporu zabezpečení velení
DD.MM.1999-DD.MM.2003 zástupce velitele protiletadlové raketové skupiny
DD.MM.2004-DD.MM.2005 velitel protiletadlové raketové skupiny
DD.MM.2005-DD.MM.2007 náčelník Protiletadlového raketového vojska a PLV
DD.MM.2007-DD.MM.2009 zástupce ředitele odboru - vedoucí oddělení plánování schopností
DD.MM.2009-DD.MM.2011 ředitel Odboru plánování sil
DD.MM.2011-DD.MM.2014 náčelník skupiny styčných důstojníků NATO, Brusel
DD.MM.2014-DD.MM.2015 zástupce ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností, Ministerstvo obrany
DD.MM.2016-DD.MM.2017 zástupce ředitele Sekce rozvoje a plánování schopností, Ministerstvo obrany
DD.MM.2017-DD.MM.2018 ředitel Sekce rozvoje a plánování schopností, Ministerstvo obrany
DD.MM.2018-DD.MM.2020 ředitel Sekce plánování schopností, Ministerstvo obrany
DD.MM.2020-DD.MM.2023 vojenský predstavitel České republiky při NATO a Evropské unii
DD.MM.1987-DD.MM.1988 Launcher Platoon Commander (SA-6)
DD.MM.1988-DD.MM.1988 Fire Battery Deputy Commander (SA-6)
DD.MM.1988-DD.MM.1993 Fire Battery Commander (SA-6)
DD.MM.1993-DD.MM.1995 Deputy Chief of Staff of the Anti-aircraft Missile Regiment
DD.MM.1995-DD.MM.1995 Intelligence Chief of the Anti-aircraft Missile Regiment
DD.MM.1995-DD.MM.1995 Mechanized Platoon Commander (UNPROFOR mission)
DD.MM.1995-DD.MM.1996 Guard Company Commander (UNCRO mission)
DD.MM.1996-DD.MM.1997 Chief of Staff, Command Support Battalion
DD.MM.1997-DD.MM.1998 Deputy Commander, Command Support Battalion
DD.MM.1999-DD.MM.2003 Deputy Commander, Anti-aircraft Missile Group
DD.MM.2004-DD.MM.2005 Commander, Anti-aircraft Missile Group
DD.MM.2005-DD.MM.2007 Chief of the Anti-aircraft Missile Units and PLV
DD.MM.2007-DD.MM.2009 Deputy Director of the Section - Chief of the Capability Planning Department
DD.MM.2009-DD.MM.2011 Director of the Department of Force Planning
DD.MM.2011-DD.MM.2014 Chief of the NATO Liaison Officer Group, Brussels
DD.MM.2014-DD.MM.2015 Deputy Director of the Capability Development and Planning Section, Ministry of Defence
DD.MM.2016-DD.MM.2017 Deputy Director of the Capability Development and Planning Section, Ministry of Defence
DD.MM.2017-DD.MM.2018 Director of the Capability Development and Planning Section, Ministry of Defence
DD.MM.2018-DD.MM.2020 Director of the Capability Planning Section, Ministry of Defence
DD.MM.2020-DD.MM.2023 Czech Military Representative to NATO and the European Union
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.nato.int
mocr.army.cz
URL : https://www.valka.cz/Alan-Jaromir-t262975#715984 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více