Main Menu
User Menu
Akropole


Původním pojmem je označení návrší s hradem, u kterého stával uvnitř hradeb vladařský palác, a byl zde umístěn rovněž posvátný okrsek. Celek jako takový představuje kromě agorÿ, ústředí starořeckých měst. Nicméně dnes jsou v archeologické literatuře i praxi (a i jinak zcela běžně) jako označení pro ústřední části hradiště. Nezáleží přesně na umístění je-li např. opevněný celý areál a není vnitřně dělen tak je celý tento prostor akropolí pakliže je areál dělen záleží na faktorech typu je-li zde nějaký významný objekt, či zda je situované výše než ostatní opevněné části, nebo jak moc těžce je ústřední fortifikace přístupná - zpravidla například je-li nutno překonat předhradí atd. Předpokládá se, že toto místo bylo nějak spjato přímo s elitou nebo bylo jinak významné.


Literatura:


Čtverák, V. – Lutovský, M. – Slabina, M. – Smejtek, L., Encyklopedie Hradišť v Čechách. Praha, 2003. ISBN 80-7277-173-6.
URL : https://www.valka.cz/Akropole-t63712#227312Verze : 0