Akai, Harumi

Harumi Akai
赤井春海
     
Příjmení:
Surname:
Akai Akai
Jméno:
Given Name:
Harumi Harumi
Jméno v originále:
Original Name:
赤井春海 / あかい・はるみ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.06.1876 ?, prefektura Čiba /
12.06.1876 ?, Chiba Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.12.1954 ?
14.12.1954 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 2. divize
náčelník štábu: Korejská armáda
Commander: 2nd Division
Chief of Staff: Korean Army
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Akai-Harumi-t125637#426318 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Akai Akai
Jméno:
Given Name:
Harumi Harumi
Jméno v originále:
Original Name:
赤井春海 / あかい・はるみ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-29.11.1897 vojenská akadémia
09.08.1902-09.02.1904 Armádne vojnové kolégium
02.03.1906-30.11.1907 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-29.11.1897 Military Academy
09.08.1902-09.02.1904 Army War College
02.03.1906-30.11.1907 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
27.06.1898 podporučík
21.11.1900 poručík
18.03.1904 kapitán
21.12.1908 Major
10.08.1914 podplukovník
06.08.1917 plukovník
01.04.1922 generálmajor
02.03.1926 generálporučík
27.06.1898 Second Lieutenant
21.11.1900 Lieutenant
18.03.1904 Cpatain
21.12.1908 Major
10.08.1914 Lieutenant Colonel
06.08.1917 Colonel
01.04.1922 Major General
02.03.1926 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
27.06.1898-06.11.1901 4. gardový peší pluk
06.11.1901-18.03.1904 Adjutant ? praporu 4. gardový peší pluk
18.03.1904-DD.05.1905 4. gardový peší pluk
DD.05.1904-28.03.1906 Inštruktor, Vojenská akadémia
28.03.1906-30.11.1907 4. gardový peší pluk
30.11.1907-14.12.1911 pridelený k Generálnemu štábu
10.06.1908-24.05.1909 Inštruktor, Armádna finančná škola
24.05.1909-14.12.1911 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
14.12.1911-16.03.1912 Representant v Nemecku (vojenský výskum)
16.03.1912-18.02.1913 39. peší pluk
18.02.1913-10.08.1914 velitel ? praporu 10. peší pluk
10.08.1914-10.08.1915 71. peší pluk
10.08.1915-06.08.1917 velitel Plukovného okresuNagoya
06.08.1917-19.08.1918 64. peší pluk
19.08.1918-25.07.1919 náčelník Sekcie odmien, Personálnej kancelárie Army Ministry
25.07.1919-10.08.1920 náčelník 2. sekce (organizace a mobilizace) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
09.04.1920-07.09.1920 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
10.08.1920-01.04.1922 Kancelária vojenských záležitostí Generálneho štábu
01.04.1922-06.08.1923 velitel 4. pešej brigády
06.08.1923-02.03.1926 náčelník štábu Korejskej armády
02.03.1926-26.07.1927 riaditeĺ vojenskej prepravy, Korea
26.07.1927-22.12.1930 velitel 2. divízie
22.01.1931-DD.MM.RRRR rezerva
27.06.1898-06.11.1901 4th Gurads Infantry Regiment
06.11.1901-18.03.1904 Battalion Adjutant 4th Gurads Infantry Regiment
18.03.1904-DD.05.1905 4th Gurads Infantry Regiment
DD.05.1904-28.03.1906 Instructor, Military Academy
28.03.1906-30.11.1907 4th Gurads Infantry Regiment
30.11.1907-14.12.1911 Attached to General Staff
10.06.1908-24.05.1909 Instructor, Army Finance School
24.05.1909-14.12.1911 Military Science Instructor, Army War College
14.12.1911-16.03.1912 Military Representantive to Germany (Military Research)
16.03.1912-18.02.1913 39th Infantry Regiment
18.02.1913-10.08.1914 Battalion Commander 10th Infantry Regiment
10.08.1914-10.08.1915 71st Infantry Regiment
10.08.1915-06.08.1917 Nagoya Regimental District Commander
06.08.1917-19.08.1918 64th Infantry Regiment Commander
19.08.1918-25.07.1919 Chief of Rewards Section, Personnel Bureau Army Ministry
25.07.1919-10.08.1920 Head of 2nd Section (Organization and Mobilization) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
09.04.1920-07.09.1920 Military Science Instructor, Army War College
10.08.1920-01.04.1922 General Affairs Bureau General Staff
01.04.1922-06.08.1923 4th Brigade Commander
06.08.1923-02.03.1926 Chief of Staff Korean Army
02.03.1926-26.07.1927 Military Trasport Director, Korea
26.07.1927-22.12.1930 2nd Division Commander
22.01.1931-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
DD.10.1904 zranenie DD.10.1904 wounded
Zdroje:
Sources:
http://ja.wikipedia.org/wiki/赤井春海
URL : https://www.valka.cz/Akai-Harumi-t125637#426320 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více