Main Menu
User Menu
Ozbrojené síly Spojených států použily během války ve Vietnamu zhruba 72 milionů litrů herbicidu. Postřikování začalo roku 1962 a bylo významně zesíleno v průběhu roku 1967. Veškeré aplikace herbicidů skončily v roce 1971. Mezi lety 1968 a 1971 bylo provedeno 6 500 postřikových misí na ploše zhruba 1,5 milionů hektarů, což je cca 10% Jižního Vietnamu. K postřikům bylo použito několika chemikálií včetně Agentu Orange, který tvořil asi 60% z celkového objemu. Chemikálie zničily podle oficiálních amerických zdrojů kolem 14 % jihovietnamských lesů.
Chemické defolianty, látky, které ničí vegetaci, byly použity proto, aby znemožnily vietnamským silám ukrývat se v bujné vegetaci a aby ochromily zásobování severovietnamských vojáků v jižních oblastech.
Přibližně třetina z 1,5 milionu hektarů, na kterých byl aplikován herbicid, byla postříkána více než jednou a cca 52 000 ha bylo postříkáno více než 4 krát. Postřik byl aplikován na vnitrozemské lesy, obdělanou půdu (za účelem zničení úrody) a pobřežní mangrovové lesy.
Dodatečně se přišlo na to, že Agent Orange je kontaminován vysoce toxickým a v životním prostředí velmi stabilním dioxinem, jehož poločas rozpadu se v přírodních podmínkách měří na desetiletí. Agent Orange byl směsí 2,4‑D (zkratka pro 2,4 dichlor-fenoxy octovou kyselinu) a 2,4,5‑T (zkratka pro 2,4,5 trichlor-fenoxy-octovou kyselinu). Dioxin (TCDD: 2,3,7,8 tetrachlor-dibenzo-para-dioxin) byl prokázán jako kontaminant herbicidní směsi (tato látka vznikala v průběhu výroby 2,4,5‑T). Na rozdíl od látek 2,4‑D a 2,4,5‑T, které se rozkládají poměrně rychle (v průběhu měsíců), je dioxin stabilnější a v životním prostředí přetrvává celá desetiletí.
Téměř každý, kdo zažil vietnamskou válku, vypovídá o mléčné mlze, jak se Agent Orange často popisuje. Okamžité symptomy po kontaktu zahrnují zahleněný nos, zanícené oči, nevolnost, dýchací potíže, závrať a kožní vyrážky. Stromy ztratily listí během tří až pěti dnů a ovoce se rychle zkazilo. Výrobci chemikálií tvrdí, že Agent Orange není toxický pro ryby, zvířata a lidi. Přesto většina svědků tvrdí, že po postřicích Agentem Orange nacházeli umírající či již mrtvá zvířata—žáby, krysy, hady a dokonce divoká prasata v lese.
U lidí dioximy způsobují vážná chronická onemocnění, předčasná úmrtí, vrozené tělesné vady, u žen opakované potraty.


zdroj: www.klubhanoi.cz
URL : https://www.valka.cz/Agent-Orange-t16273#60331Verze : 0
Jako defolianty se ještě používyli směsi látek označené jako Agent white (2,4-dichlorophenoxyoctová kyselina:4-amino-3,5,6-trichloropicolinová kyselina = 4:1) a Agent blue (dimethyl arsenic acid). Tyto směsi však kontaminovány nebyly.
URL : https://www.valka.cz/Agent-Orange-t16273#61996Verze : 0
A teď pár vzorečků těchto látek:


(po kliknutí sa otvorí obrázok)
Agent Orange - látka 2,4,5-T

látka 2,4,5-T
Agent Orange - Látka 2,4-D

Látka 2,4-D
Agent Orange - dioxin, který kontaminoval Agent orange

dioxin, který kontaminoval Agent orange
URL : https://www.valka.cz/Agent-Orange-t16273#61997Verze : 0
Počas vojny vo Vietname nebola známa toxicita tejto látky ani jej účinky na ľudský organizmus. Americká armáda napríklad dovoľovala vojakom, aby prázdne plechovky od herbicídov používali na pitnú vodu. Velitelia jednotiek, ktoré s týmito látkami manipulovali dokonca potvrdzovali pred novinármi jej neškodnosť tým, že ju ochutnávali. Škodlivé účinky látky sa ukázali až po vojne.


V Československu sa v rokoch 1965 – 1968 v továrni Spolana Neratovice vyrábala zložka 2,4,5-T a predávala sa za valuty cez prostredníka americkej armáde. Výroba zamorila dioxínmi niekoľko objektov a v dôsledku zamorenia ochoreli desiatky zamestnancov. Najväčším výrobcom Agent Orange bola americká agrochemická firma Monsanto.


Zdroj
http://sk.wikipedia.org/wiki/Agent_Orange
URL : https://www.valka.cz/Agent-Orange-t16273#338394Verze : 0
Aplikácia Agent Orange v južnom Vietname.


Zdroj
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Agent-Orange-t16273#338396Verze : 0