Main Menu
User Menu

Ae 145 1422

171422

     
Typ:
Type:
Ae-145
Výrobce:
Producer:
Strojírny první pětiletky Kunovice
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.1959
Výrobní číslo:
Construction Number:
171422
Číslo stroje:
Serial Number:
1422
     
Provozovatel:
User:
Československo
Pohonná jednotka:
Engine:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Motorlet M 332
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Motorlet M 332
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR -
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.RRRR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Vojenský útvar:
Unit:
01.09.1961-01.10.1968 Velitelský roj -
2. sbor protivzdušné obrany státu Brno
01.10.1968-01.09.1969 Velitelská letka -
2. sbor protivzdušné obrany státu
01.09.1969-DD.MM.RRRR 2. velitelská letka -
2. divize protivudušné obrany státu
Útvarové označení:
Unit Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ing. Augustin Vladovič - archiv letadel
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Ae-145-1422-t92782#347430Verze : 0
     
Základní kamufláž:
Basic Camouflage:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Horní plochy:
Upper Surfaces:
Křídlo a boky trupu: Světle modrá
Hřbety trupu a motorových gondol: Krémová
Spodní plochy:
Lower Surfaces:
Světle modrá
     
Provedení výsostných znaků:
National Recognition Marking:
 
Trup:
Fuselage:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem na svislé ocasní ploše
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
standardní tříbarevný kruhový československý výsostný znak s modrým lemem
     
Označení v rámci útvaru:
Unit Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
     
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Individual Marking:
 
Trup:
Fuselage:
-
Horní plochy křídel:
Upper Surfaces of Wings:
-
Spodní plochy křídel:
Lower Surfaces of Wings:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vlastní archiv letadel
URL : https://www.valka.cz/Ae-145-1422-t92782#347431Verze : 0