Main Menu
User Menu
Reklama

Admirál (Anglické a Skotské námořnictvo do roku 1707)

Admiral (England and Scotts Navy to 1707)

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
Admirál
Generálská skupina:
Generals Group:
3. admirálska hodnost
Datum vzniku:
Established:
29.08.1224
Předchůdce:
Preceding Rank:
?
Datum zániku:
Abolished:
01.05.1707
Nástupce:
Succeeding Rank:
Admirál /
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
Velkoadmirál
Hodnost nižší:
Lower Rank:
Vicedmirál
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
generál
Počet udělení:
Number of Appointments:
?
URL : https://www.valka.cz/Admiral-Anglicke-a-Skotske-namornictvo-do-roku-1707-t239435#661668Verze : 1
MOD
V rámci životopisov anglických a neskôr britských vlajkových dôstojníkov je možné sa stretnúť s hodnoťou Admiral of the North, alebo Admiral of the White a pod. Je to dané tým, že hodnosť admirála v Anglickom námorníctve bola naviazaná na velenie loďstvu. Prvý známy admirál bol menovaný v roku 1224. Zhruba do roku 1294 malo Anglicko vždy len jednoho aktívneho admirála, v roku 1294 došlo k v súvislosti s rozšírením početného stavu loďstva k zmene a admirál velil loďstvu v konkrétnej geografickej oblasti - admirál severu (Admiral of the North), admirál západu (Admiral of the West) a admirál juhu (Admiral of the South). V tejto podobe sa admirálska hodnosť (funkcia) používala do roku 1412.
V roku 1588 sa Anglické námorníctvo rozdelilo do troch eskadier označených ako Červená, Biela a Modrá. Červenej eskadre a celému loďstvu velil Veľkadmirál, nasledovala dvojica admirálov (biely a modrý). Podobné rozdelenie panovalo aj u nižších admirálskych hodností (červený, biely, modrý), pričom v rámci jednej hodnosti boli vlajkoví dôstojníci červenej eskadry vyššie ako vlajkoví dôstojníci bielej eskadry a títo boli vyššie ako vlajkoví dôstojníci modrej eskadry.


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Admiral_(Royal_Navy)
URL : https://www.valka.cz/Admiral-Anglicke-a-Skotske-namornictvo-do-roku-1707-t239435#661670Verze : 0
MOD
Prehľad udelených hodností admirál (bez rozlíšenia loďstva a eskadry) a zaradenia do námorníctva (Anglické námorníctvo, Škótske námorníctvo) do 01.05.1707.

Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.01.1707 Leake, John
DD.MM.RRRR Churchill, George
URL : https://www.valka.cz/Admiral-Anglicke-a-Skotske-namornictvo-do-roku-1707-t239435#661669Verze : 1
MOD