Main Menu
User Menu

Administrativní oddělení [1948-1950]

Administrative Department

     
Název:
Name:
Administrativní oddělení
Originální název:
Original Name:
Administrativní oddělení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1948
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
23.05.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.12.1948-23.05.1950 Velitelství státní bezpečnosti
Dislokace:
Deployed:
01.12.1948-23.05.1950 Praha, ? /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.12.1948-23.05.1950 Černý, Karel
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
Sektor BAd
Zdroje:
Sources:
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina: Státní bezpečnost v letech 1945-1953 (Organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek), Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, Praha 2007
URL : https://www.valka.cz/Administrativni-oddeleni-1948-1950-t89719#335126Verze : 3
MOD
Organizační struktura- vedoucí: Dr. Karel Černý
- zástupce vedoucího: Josef Dostálek


- 1. oddělení
---- kádrové a osobní záležitosti
---- vedoucí: Josef Dostálek, zástupce: František Páral
- 2. oddělení
---- organizační
---- vedoucí: Gustav Keller
- 3. oddělení
---- vyšetřování kázeňských věcí a ochrana služby
---- vedoucí: Alois Samec
- 4. oddělení
---- finanční
---- vedoucí: Karel Neufuss
- 5. oddělení
---- hospodářskosprávní a materiální záležitosti
---- vedoucí: neobsazeno
URL : https://www.valka.cz/Administrativni-oddeleni-1948-1950-t89719#335128Verze : 0
MOD