Main Menu
User Menu

Administrativní členění Francie

Francozská republika se skládá z metropolitního území a zámořských držav.


Metropole se z administrativního hlediska člení na regiony a jedno územní společenství (Korsika). Tyto regiony se skládají z departmentů, ty se dělí na arrondissementy, které zahrnují několik kantonů. Nejnižším stupněm jsou obce, které se často sdružují do sdružení obcí.


Zámořské državy se skládají ze zámořských regionů, zámořských společenství, jednoho společenství svého druhu, jednoho zámořského území a jednoho neobydleného ostrova. Zámořské regiony se člení obdobně jako metropilitní regiony. Ostatní typy zámořských držav mají různá specifika.
Zdroje:
- fr.wikipedia.org
- fr.wikipedia.org
- fr.wikipedia.org
- http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6433218
URL : https://www.valka.cz/Administrativni-cleneni-Francie-t113557#396291Verze : 0
MOD
OBLASTI OBRANY A BEZPEČNOSTI

Oblasti obrany a bezpečnosti se většinou skládají z několika regionů či zámořských celků.

Tyto územní útvary mají tři základní úkoly:
- rozvoj nevojenských obranných opatření a spolupráce s vojenskými orgány (zóny obrany a bezpečnosti se shodují s vojenské obvody obrany)
- koordinace prostředků civilní ochrany
- správa vymezené části prostředků policie a četnictva a též prostředků spojení Ministerstva vnitra


V čele každé metropolitní oblasti stojí prefekt zóny bezpečnosti a obrany, jímž je prefekt regionu, v němž se nachází sídlo zóny. Jedinou výjimkou je oblast Île-de-France, v jejímž čele stojí policejní prefekt. V čele zámořských oblastí stojí prefekt prefekt nebo vysoký komisař.

Dle oblastí bezpečnosti a obrany jsou např. členěny Republikánské roty bezpečnosti.


(bude rozšířeno)
Administrativní členění Francie - Mapa - oblasti obrany a bezpečnosti

Zdroj / Source:
https://www.territoire-belfort.gouv.fr/cps/sections/publications/lettre_des_services/2010-01/zone_de_defense_est/cpsdocument_view

Mapa - oblasti obrany a bezpečnosti

Zdroj / Source:
www.territoire-belfort.gouv.fr

URL : https://www.valka.cz/Administrativni-cleneni-Francie-t113557#398690Verze : 1
MOD
REGIONY


Role a postavení regionů
Francouzské regiony jsou územními společenstvími (collectivité territoriale). Region je jednotkou státní správy i samosprávy. Voleným samosprávným orgánem regionu je regionální rada (conseil régional) s presidentem (président du conseil régional) v čele. Zpětný dozor a kontrolu provádí prefekt regionu (préfet de région), což je státem jmenovaný úředník a tedy orgán státní správy. Regiony nemají legislativní pravomoc. Regiony často do značné míry geograficky kopírují původní provincie.


Regiony vybírají své vlastní daně a dostávají část z výnosu daní vybíraných státem. Mají působnost především v oblasti vzdělávání (správa středních škol, vysokoškolské vzdělávání a výzkum, odborná příprava a vzdělávání), hospodářského rozvoje, nakládání s půdou a infrastrukturou. Mohou též vyhlašovat místní referenda. Regiony mají také právo na provádění experimentů. Pokud se experimentální úprava osvědčí, může změna předpisů implementována plošně, když ne, platí dosavadní předpisy. Experimentálně např. šest regionů od státu převzalo správu regionálních železničních tratí.


Prefekt, orgán státní správy, obvykle sídlí v hlavním městě regionu a na rozdíl o regionálním samosprávných orgánů má právo dohlížet na činnost departementů a obcí. Prefektovi regionu jsou podřízeni prefekti departementů.Seznam regionů
Metropolitní regiony:
Region Alsasko
Region Akvitánie
Region Dolní Normandie
Region Burgundsko
Region Bretaň
Region Střed
Region Champagne-Ardeny
Region Franche-Comté
Region Horní Normandie
Region Île-de-France
Region Languedoc-Roussillon
Region Limousin
Region Lotrinsko
Region Jih-Pyreneje
Region Sever-Pas de Calais
Region Pays de la Loire
Region Pikardie
Region Poitou-Charentes
Region Provensálsko-Alpy-Azurové pobřeží
Region Auvergne-Rhôna-Alpy

Územní společenství:
Územní společenství Korsika


Zámořské regiony:
Zámořský region Guadeloupe
Zámořský region Guyana
Zámořský region Martinik
Zámořský region Réunion
Zámořský region Mayotte
Zdroj:
- fr.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Administrativni-cleneni-Francie-t113557#396294Verze : 1
MOD
Poznamka: k 1.1.2016 vstoupilo v platnost sloučení regionu Auvergne a Rhôna-Alpy do nového Auvergne-Rhôna-Alpy
URL : https://www.valka.cz/Administrativni-cleneni-Francie-t113557#563982Verze : 0
MOD
Diskuse
Zaniknuté administratívne územia:


a) protektoráty:
DD.08.1944-02.03.1956 - Francúzsky protektorát Maroko (na území Sharifského Marockého státu, ktorý si navonok ponechal známky suverenity)
DD.08.1944-20.03.19561) Francouzský protektorát Tunisko (na území dnešného Tuniska)b) Kolónie
DD.08.1944-DD.09.1958 - Francouzská rovníková afrika


1) oblasť Bizerta evakuovaná až 15.10.1963
URL : https://www.valka.cz/Administrativni-cleneni-Francie-t113557#396464Verze : 0
MOD