Main Menu
User Menu
Reklama

Achaimenovská říše (Stará perská říše) [550BC-336BC]

Achaemenid Empire

     
Název:
Name:
Achaimenovská říše (Stará perská říše)
Originální název:
Original Name:
?
Hlavní město:
Capital:
Pasargadae, Ecbatana, Persepolis, Susa, Babylon
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
? km2
Geografická poloha:
Location :
Mezopotámia
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
DD.MM.550BC
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.336BC
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Empire
URL : https://www.valka.cz/Achaimenovska-rise-Stara-perska-rise-550BC-336BC-t125698#426579Verze : 0
MOD
Reklama