Main Menu
User Menu

AUS - A22 merací prijímač

RAAF Type A22 Field intensity Receiver

Prijímač vznikol v roku 1942 a bol určený na meranie sily signálu radarových zariadení v poľných podmienkach. Svojim rozsahom bol trochu zastaralý, nakoľko počas 2. Svetovej vojny radary prechádzali z metrových na mikrovlnné pásma. Nebol určený na príjem informácií, ale umožňoval kontrolu prijímaného signálu slúchadlami. Primárne udával silu signálu na meracom prístroji. Stupnica frekvencie bola ciachovaná pomocou grafu, sila signálu bola odčítavaná priamo.


Rozsah: 160 až 190 MHz
Prevádzka: A3
Rozsah stupnice 110 mV až 7 µV
Napájanie: jednosmerné napätie 240 V a 6,3 V


Zdroj: Ian O´Toole, VK2ZIO s jeho súhlasom
URL : https://www.valka.cz/AUS-A22-meraci-prijimac-t107892#383663Verze : 0
MOD