Main Menu
User Menu

AS - Projekt 1886

Project 1886 (Ugra class) / Проект 1886

     
Název:
Name:
Projekt 1886
Originální název:
Original Name:
Проект 1886
Kategorie:
Category:
plávajíci základna ponorek
Období výroby:
Production Period:
17.09.1961-30.03.1972
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
PB-82 / Vladimir Jegorov (premenovaná v roku 1968 / renamed in 1968)
PB-32 / Lena (premenovaná v roku 1970 / renamed 1970)
PB-20 / Toboľ (premenovaná 11.02.1967 / renamed 11.02.1967)
PB-6 / Ivan Kučerenko (premenovaná 29.06.1968 / renamed 29.06.1968)
Volga
Ivan Vachramejev
Ivan Kolyškin

Projekt 1886U / Project 1886U
Gangut
Borodino

Projekt 1886M / Project 1886M
PB-7 / INS Amba A14 / A54 (od / from 28.12.1968) - pro Indické námořnictvo / for Indian Navy
Uživatelské státy:
User states:

(Projekt 1886M)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vooružennyje sily stran mira 71; Eaglemoss Collections Moskva 2015
URL : https://www.valka.cz/AS-Projekt-1886-t184776#539195Verze : 0
MOD
Projekt plávajúcej základne ponoriek série 1886 bol navrhnutý v Centrálnej konštrukčnej kancelárii Ajsberg pod vedením hlavného konštruktéra I.G. Kogana, pričom boli využité mnohé prvky z plávajúcej základne ponoriek Projektu 310.


Celkom bolo postavených 7 plavidiel Projektu 1886, ktoré boli v rokoch 1963-1972 zaradené do Severného, Baltického, Čiernomorského a Tichooceánskeho loďstva Sovietskeho námorníctva.


Dve plavidlá (Gangut a Borodino) boli postavené podľa upraveného projektu 1886U, pričom boli určené na výcvikové úlohy.


V roku 1965 objednala India v ZSSR stavbu 4 ponoriek projektu 641, ku ktorým požadovala aj plávajúcu základňu. Na základe požiadaviek Indického námorníctva vznikol modifikovaný projekt 1886M, podľa ktorého bola v lodeniciach v Nikolajeve postavené plavidlo INS A14 Amba.


Do zostavy Vojenského námroníctva boli plavidlá zaraďované od roku 1963 do roku 1972, ich vyraďovanie začalo v roku 1991. Posledná slúžiaca loď bola z výzbroje Ruského námorníctva vyradená 31.07.2006, indická Amba bola vyradená o 2 týýdne skôr - 16.07.2006.


Plavidlá mali plný výtlak 8310 t (štandratný 5270), dĺžku 144,8 m, šírku 18,1 m a ponor 5,96 m. Dosahovali max. rýchlosť 16 uzlov. Pohon zabezpečovali 2 elektromotory PG-112 (každý 200 hp), elektrická energia bola vyrábaná celkovo 8 naftovými generátormi - 2 x 1470 kW, 4 x 500 kW a 2 x 300 kW.


S plnými nádržami mali plavidlá dosah 11500 námorných míľ (rýchlosť 9 uzlov), resp. 5000 námroných míľ (13 uzlov).


Vyzbrojené boli štvoricou 57mm dvojkanónov AK-725 a dvojicou 45mm 21KM. Po modernizácii obdržali niektoré plavidlá aj dvojicu štvornásobných odpaľovacích zariadení PPLRK Strela-3. Ivan Kolyškin bol súčasne ako bola prvá plávajúca základňa ponoriek Sovietkseho námorníctva vyzbrojený aj palubným vrtuľníkom - Ka-25.


Plávajúca zákaldňa mohla zabezpečovať dve ponorky Projektu 629 (Projektu 651), alebo jednu atómovú ponorku prvej generácie. Na palube mohli prepravovať až 44 torpéd kalibru 533 a 400 mm.


Posádka plavidla bola tvorená 250 osobami, z toho 18 dôstojníkov.Pozn. plavidlá projektu 1886U a projektu 1886M sa od Projektu 1886 mierne odlišovali vo výtlaku, rozmeroch a výzbroji.Vooružennyje sily stran mira 71; Eaglemoss Collections Moskva 2015
URL : https://www.valka.cz/AS-Projekt-1886-t184776#539196Verze : 0
MOD