Main Menu
User Menu
Reklama

AR327 Commander (3D radiolokátor)

AR327 Commander

AR327 Commander


3D prehľadový rádiolokátor ďalekého dosahu pracujúci v pásme S. vyvinutý bol na základe požiadaviek britských ozbrojených síl na ľahko prepraviteľný C2 (Command and Control) systém konzorciom BAE System (konkrétne spoločnosťou Siemens Plessey Systems, Air Defence Division).


Do výzbroje Britských ozbrojených síl zaradený v roku 1997 ako Typ 101 (Type 101, resp. T101).


Aplikáciou nových technologických riešení a skúsenosťami z prevádzky bola vyvinutá modernizovaná modifikácia s označením Commander SL, zaradená do výzbroje Britských ozbrojenyćh síl v roku 2008 ako Typ 102 (Type 102, resp. T102).Okrem verzie AR327 sú súčasťou typovej rady Commander aj ďalšie rádiolokátory - viď prehľad.


Základné prvky rádiolokátora AR327 sú rovnaké ako u základného typu AR325. Podstatnou zmenou je ale anténa, ktorá vzhľadom na požiadavky mobility musela byť zmenšená. Zmenšenie bolo dosiahnuté redukciou vlnovodných elementov zo 60 na 40, čím došlo aj k zmenám v generovaní lúča. Prepracovanú anténu je možné prepravovať na prívese, v podvese pod vrtuľníkom, alebo v nákladnom priestore lietadla (napr. C-130). Ďalšie zmeny boli zamerané na zjednodušenie údržby a odstraňovania nedostatkov, na čo boli zamerané zmeny v umiestnení modulov s väčšiu pravdepodobnosťou poruchy tak, aby boli dosažiteľnejšie z hľadiska možnej výmeny. Zo zjednoduením údržby úzko súvisí aj použitie bežných preimyselných prvkov, čo zjednodušuje zásobovanie náhradnými dielcami a celkovo zlacňuje náklady na obstaranie a prevádzku rádiolokátora.


Zdroj: www.flightglobal.com
www.woottonbridgeiow.org.uk
www.deagel.com
URL : https://www.valka.cz/AR327-Commander-3D-radiolokator-t188346#547197Verze : 3
MOD
Reklama