Main Menu
User Menu

AN/MPQ-53

AN/MPQ-53

AN/MPQ-53

AN/MPQ-53 je multifunkčný 3D rádiolokár s pasívnou fázovanou anténou PLRK Patriot, Patriot PAC-1 a Patriot PAC-2 určený na zisťovanie, sledovanie a identifikáciu vzdušných cieľov a navádzanie protilietadlových rakiet tohto kompletu. Rádiolokátor je umiestnený na návese, na ktorom sú všetky funkčné prvky. Ovládanie rádiolokátora je vzdialené z centra riadenia paľby AN/MSQ-104.

Anténna jednotka je tvorená fázovou anténou s niekými samostatnými poliami - tie hlavné sú určené na detekciu a sledovanie cieľov a navádzanie rakiet. Doplnkové polia zabezpečejú funkcie rozpoznávania vlastný-cudzí (systém IFF AN/TPX-46(V)7), elimináciu bočných lalokov a príjem signálu z rakiet. Rádiolokátor umožňuje pracovať v 32 rôznych konfiguráciách s vyžarovacou charakteristikou prispôsobenou konkrétnym úlohám (veľké diaľky, malé diaľky, nízkoletiace ciele, navádzanie rakiet), alebo konkrétnym charakteristikám lúča (výkon, tvar vlny, opakovacia frekvencia a pod.). Niektoré konfigurácie je možné realizovať súčasne, takže rádiolokátor poskytuje 54 rôznych prevádzkových režimov, pričom jednotlivé režimy a konfigurácie je možné spúšťať v ľubovoľnom poradí, čo zvyšuje odolnosť rádiolokátora proti rušeniu.

Počet súčasne sledovaných cieľov: > 100
Počet súčasne navádzaných rakiet: do 9
Diaľkový dosah: 3-170 km
Frekvenčné pásmo: 4-8 GHz (frekvenčné pásmo G/H podľa NATO, C podľa IEEE)

Priemer antény: 2,44 m
Počet prvkov antény: 5161
Vyhľadávací sektor: 90
Sledovací sektor: 120°


Od svojho zavedenia bol rádiolokátor niekoľkokrát modifikovaný v súvislosti s rozširovaním spôsbilostí PLRK Patriot v oblasti ničenia balistických rakiet (PAC-1, PAC-2). V rámci týchto modifikácií,k toré boli prevažne softvérového charakteru sa zmenil max. elevačný uhol antény zo 45°na takmer 90° a viackrát sa optimalizovali a upravovali vyžarovacie charakteristiky a algoritmy pre zisťovanie a sledovanie cieľa a navádzanie rakiet.

Pre komplety Patriot PAC-3 a novšie je modifikovaný rádiolokátor označovaný ako AN/MPQ-65.


Zdroj: www.radartutorial.eu
https://www.military.com/equipment/an-mpq-53

AN/MPQ-53 - AN/MPQ-53

AN/MPQ-53
URL : https://www.valka.cz/AN-MPQ-53-t247531#683441Verze : 3
MOD