A34 Cruiser Tank Comet

     
Název:
Name:
A34 Cruiser Tank Comet A34 Cruiser Tank Comet
Originální název:
Original Name:
A34 Cruiser Tank Comet
Kategorie:
Category:
křižníkový tank cruiser tank
Výrobce:
Producer:
DD.09.1944-DD.MM.1945 Leyland Motors Ltd., Leyland
Období výroby:
Production Period:
DD.09.1944-DD.MM.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~1200
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.02.1944
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
35743 kg 78800 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
7658 mm 25 ft 1 ½ in
Délka korby:
Hull Length:
6553 mm 21 ft 6 in
Celková šířka:
Overall Width:
3048 mm 10 ft
Celková výška:
Overall Height:
2642 mm 8 ft 8 in
Světlá výška:
Ground Clearance:
445 mm 1 ft 5 ½ in
Šířka pásu:
Track Width:
457 mm 1 ft 6 in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.095 MPa 13.85 psi
Pancéřování:
Armour:
korba - čelo: 76 mm
korba - boky: 43 mm
korba - záď: 25 mm

věž - čelo: 102 mm
věž - boky: 64 mm
hull - front: 3.0 in
hull - sides: 1.7 in
hull - rear: 1 in

turret - front: 4.0 in
turret - sides: 2.5 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Rolls-Royce Meteor
- vidlicový
- benzínový, vodou chlazený
- počet válců: 12
Rolls-Royce Meteor
- V-desing
- gasoline, water cooled
- number of cylinders: 12
Výkon:
Power:
447.4 kW při 2550 ot/min 600 bhp at 2550 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Merrit-Brown Z.5
- manuální převodovka
- počet stupňů: 5+1
Merrit-Brown Z.5
- manual gearbox
- number of gears: 5+1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
52 km/h 32 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
26 km/h 16 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
198 km 123 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 ° 78 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2.44 m 96 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.91 m 36 in
Brodivost:
Fording Depth:
1.121) m 44 in1)
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
OQF 17 pounder Mk II (77 mm HV)
- ráže: 76,2 mm
- zásoba munice: 61 nábojů
OQF 17 pounder Mk II (77 mm HV)
- calibre: 76.2 mm
- ammunition: 61 rounds
Vedlejší:
Secondary:
kulomet BESA v korbě
- ráže: 7,92 mm


spřažený kulomet BESA
- ráže: 7,92 mm
- zásoba munice pro oba kulomety BESA: 5175 nábojů
BESA machine gun in the hull
- calibre: 7,92 mm


BESA co-axial machine gun
- calibre: 7,92 mm
- ammunition for both BESA machine guns: 5175 rounds
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Tank, Heavy Cruiser, Comet (A34)

1) bez přípravy
Tank, Heavy Cruiser, Comet (A34)

1) without preparation
Zdroje:
Sources:
www.geocities.com
http://www.onwar.com/tanks/uk/data/comet.htm
www.wwiitanks.co.uk
The Encyclopedia of Tanks and Armored Fighting Vehicles - The Comprehensive Guide to Over 900 Armored Fighting Vehicles From 1915 to the Present Day, General Editor: Christopher F. Foss, 2002
Tanks of the World, 1915-1945, Peter Chamberlain, Chris Ellis, 1972
Jane′s World War II Tanks and Fighting Vehicles The Complete Guide, Leland Ness, 2002
Tanks of World War II, Duncan Crow, 1979
Battle Winning Tanks, Aircraft & Warships of World War II, David Miller, 2000
The Illustrated Guide to Tanks of the World, George Forty, 2006
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#310462 Verze : 0
A34 Cruiser Tank Comet

Odvozen z tanku Cromwell, vyráběn se v Anglii firmou Leyland od září 1944, první tanky se na bojišti objevily v říjnu 1944. Comety se účastnily např. bitvy v Ardenách v lednu 1945. Jeho 77mm kanón dokázal na vzdálenost 2000 m probít 130mm pancíř - to je víc než dokázal Tiger s jeho "88".

Od počátku výroby vybaven radiostanicí Wireless Set No 19, v rámci modernizací změněna konfigurace výfuků ("Fishtail"), na věži instalovány výmetnice zadýmovacích granátů (2 x 6), určitý počet vozidel přestavěn na velitelská s rozšířeným radiovybavením bez kanónové výzbroje - jen s maketou 95 mm houfnice OQF Mark I.

Těmito tanky byla v Evropě vyzbrojena pouze anglická 11. obrněná divize. Ostatní jednotky byly těmito tanky vyzbrojeny až po skončení válečných operací v Evropě.

V roce 1949 byly Comety nahrazeny tanky Centurion, pouze v Západním Berlíně a Hongkongu sloužily až do roku 1958, ve finské armádě dokonce až do roku 1970.
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#2956 Verze : 0
Tank, Heavy Cruiser, Comet (A34)


Zdroj
Vlastní foto


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#2951 Verze : 0
ADAMANT (muzeum RAC v Bovingtonu) i GYNAEOLATOR (muzeum v Duxfordu, Land Warfare Hall) jsou tanky s poválečnými modifikacemi ("fishtail" výfuky, montáž vrhačů zadýmovacích granátů na věži,...).
Nenechte se zmást - duxfordský GYNAEOLATOR má v místě původní montáže odpalovacích zařízení - vrhačů zadýmovacích granátů jenom přehozenu maskovací síť (samozřejmě, že jsou demontovány, ale "něco" tam na bocích věže po nich zůstalo...).
Vozidla prvních sérií měla "box kolem výfuků" bez děr na výfuky v zadní stěně (jako např. Cromwelly), později se z výroby dělaly díry, ale ty byly zaslepeny čtvercovými deskami, přišroubovanými na zadní stěnu "boxu s výfuky"...
Vozidla za války měla (ve většině případů, samozřejmě - výjimka potvrzuje pravidlo) "Normandy Cowling" - některé zdroje tvrdí, že vždy typicky "cometovské" - tedy dvoudílné... NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY - vždy se dá najít důkaz, takové tvrzení vyvracející...
Nelze tedy vyloučit, že "Normandy Cowling" byl na Cometech prvních sérií jednodílný (jako na Cromwellech) a teprve později (ale ještě v průběhu bojů na Západní frontě) se montovaly kryty dvoudílné...
Ostatní viz přiložené snímky...


Zdroj:
Imperial War Museum
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#158006 Verze : 0
Comet (67 / 2), Musée des Blindés, Saumur, 2004. Kdyby se ke Cometu dalo z fotky ověřit, jak vypadá záď vozidla, snad bychom mohli konstatovat, že jde o vozidlo s "druhoválečnými" znaky (myslím technicky - výfuky a bez vrhačů zadýmovacích granátů) - ale protože si v Saumuru zase nedělají problémy s kamuflážemi, tak znak patří (řekl bych) 40 RTR (na konci války byl v Palestině) a kamufláž je datovatelná do doby "Suezské krize" - a to už Comety byly ...
(fotografie ©Radek Havelka)

URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#158311 Verze : 0
Dvě další válečné fotky, ta druhá by měl dokonce být prototyp.
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#170752 Verze : 0
Spíše bych řekl, že na druhém (kovranově) snímku je tzv. technologický demonstrátor, na kterém se zkoušely prvky koncepce vozidla - všimněte si, že věž je sice "cometovská" se 17 pdr kanónem, ale strojový spodek je z Cromwellu (chybí nosné kladky pásu).
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#170842 Verze : 0
Tak - "mikrowalkaround" na téma A34 COMET Mk.1B, (dnes již neexistující) Museum of Army Transport, Beverley, North Yorkshire...
Jde skutečně o verzi Mk.1B - na věži jsou vidět patky na upevnění vrhačů zadýmovacích granátů...
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#177897 Verze : 0
"Miniwalkaround" - na téma A34 COMET Mk.1A, (dočasně uzavřené) vojenské muzeum v Drážďanech.
Na tanku toho dost chybí - třeba držáky dýmovnic na zádi, celá schránka na zadní straně věže a "klecoid" velitelova zaměřovače pro rychlé navedení střelce na cíl, ale není se čemu divit - roky a roky stál jako "gate guard" u jedněch kasáren BAOR v tehdejší SRN. Jde však zcela jistě o verzi Mk.1A s "cromwellovským" výfukovým systémem, i když člověk nemůže vyloučit, že jde o "skládačku".
Samozřejmě, nic nemůže být bez chyby a tak i přes to, že vozidlo je ve variantě Mk.1A, tak nese loukoťová napínací kola (typická až pro „béčka“ – tedy pro tanky vyrobené po válce). Navíc je vidět, že marking 2nd Fife and Forfar Yeomanry (3.obrněný pluk ze sestavy 29.obrněné brigády) 11.obrněné divize není nejdokonalejší – na přídi je stranově přehozen (znak divize – černý býk na žlutém obdélníku – má být u levého pásu a znak útvaru u pásu pravého). Na zádi vozidla je to správně…
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#177910 Verze : 0
Tady se vrátíme zpátky do Duxfordu, do Land Warfare Hall k tanku A34 COMET Mk.1B pojmenovanému GYNAEOLATOR. Tank je zcela jistě ve variantě Mk.1B, tedy v zásadě poválečné i přes to, že se tváří jako Mk.1A (o tom, že na věži jsou pod maskovací sítí patky pro montáž vrhačů zadýmovacích granátů, jsem se přesvědčil osobně)… Vozidlo se zdá být ve vcelku slušném stavu i uvnitř.
GYNAEOLATOR vcelku nenápadně změnil marking (nenechte se zmást řazením fotografií) – snímky vozidla v markingu 2nd Fife and Forfar Yeomanry (3.obrněný pluk ze sestavy 29.obrněné brigády) 11.obrněné divize byly pořízeny v roce 1999, snímky, jež předkládá Admin, byly pořízeny později a zachycují vozidlo v markingu, jenž byl používán (v Britských ozbrojených silách) od roku 1949.
Musím se přiznat, že se mi dosud nepodařilo „rozluštit“ význam divizního (brigádního) znaku se slepicí…


Omlouvám se za kvalitu některých z fotografií – byly pořízeny klasickým fotoaparátem…
Jak vznikal v roce 1999 tenhle „walkaround“ může povyprávět třeba bitaxe – ten u toho byl a viděl potom následky, které jsem nesl po celou dobu návštěvy muzea.
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#177938 Verze : 0
Nejméně 15 vozidel typu A34 Comet bylo zakoupeno režimem Fulgencia Batisty poté, co bylo na Kubu uvaleno americké embargo na dovoz zbraní.

Tanky byly dodány v závěru roku 1958 (pravděpodobně až v prosinci) a zasáhly (údajně) již jen do boje proti Castrovým "Barbudos", útočícím na město Santa Clara.

Tanky zůstaly ve službě vcelku krátkou dobu, prakticky ihned po příchodu těžké techniky ze sovětských zbrojních dodávek byly sešrotovány s výjimkou jediného vozidla. To vydrželo do roku 1986 jako část monumentu na hradě Punta na pobřeží Havany, kde stálo jako "strážce" vstupu do Havanské zátoky. V roce 1986 jeho stopy mizí...

Údajně existují další dvě fotografie "kubánských" Cometů, naložených na železniční vagóny (1. snímek) a vyrovnaných na havanském letišti (2. snímek), pořízené krátce před pádem režimu Fulgencia Batisty. Oba snímky jsou (údajně) málo detailní vzhledem k tomu, že byly pořízeny z velké vzdálenosti.

Zdroj informace: http://www.geocities.com/urrib2000/Tanques1-e.html
Tato informace je v nezměněné formě doslova citována dalšími online zdroji
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#289812 Verze : 0
A-34 Comet kubánské armády. Fotografie byla pořízena v Havaně v lednu 1959.


Zdroj snímku: LIFE
A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#289783 Verze : 0
Další snímek na jeden z kubánských tanků A34 Comet v lednu 1959.
Vozidla nesou typické znaky poválečné produkce (držáky s vrhači dýmových granátů na bocích věže, "fishtail" výfuky).
Za zajímavé lze považovat vyzbrojení vozidel protiletadlovým kulometem Browning M2 HB, umístěným na stojanu, na stropu věže mezi (před) příklopy velitele a nabíječe.
Snímek ne zcela jasně dokumentuje/doplňuje detaily markingu (kolem hvězdy v červeném a modrém poli je nápis EJÉRCITO REBELDE REPÚBLICA DE CUBA), nápis na zádi věže bude pravděpodobně stejný, vozidla nesou původní britské evidenční značky (?? ZR ??).
Podle některých zdrojů byly na přední části vozidla použity malé bílé hvězdy, umístěné na blatnících (neověřeno).


Zdroj:
online databáze magazínu Life
A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#290156 Verze : 0
A34 COMET jako typ nebyl vyráběn ve specializovaných verzích (OP, COMMAND, REAR LINK, CLOSE SUPPORT atd.) tak, jako předchozí britské tanky.
Výjimky však obvykle potvrzují pravidlo.


Nejméně 1 vozidlo (na přiloženém snímku) ze sestavy velitelské roty 2nd Bn Dragoon Guards (Queen's Bays) bylo upraveno do role velitelského (COMMAND) tanku...


Vozidlo bylo zbaveno hlavní výzbroje včetně spřaženého kulometu a systém pohonu věže byl po vyjmutí elektromotorů zablokován v poloze "12 hodin".


Aby se vozidlo příliš neodlišovalo od obvyklých bojových tanků, bylo vybaveno dřevěnou maketou houfnice ráže 95 mm OQF Mk.I. Dolní kulomet BESA v korbě vozidla byl zachován.
Dále byly z věže a korby tanku vyjmuty držáky střeliva a uvnitř vozidla byly nainstalovány další spojovací prostředky (Wireless Set No.19 HP a LP) a sedačky pro radisty, mapový stůl pro velitele a celý vnitřní "pracovní prostor" byl obložen "čalouněním" s cílem zvýšit komfort pracovního prostředí.
Ve vozidle se dále nacházely přídavné nádrže na vodu, minimální prostředky pro úpravu stravy v poli, skládací židle, polní skládací lůžka, stanový přístřešek a (dokonce!) žebřík pro velitele... Vozidlo bylo (podle dostupných fotografií), pravděpodobně vzhledem k objemu vezeného materiálu, vybaveno zvětšenou schránkou, navěšenou na zádi věže.


Ačkoliv nelze s jistotou určit "Census Number" vozidla, lze předpokládat, že vozidlo neslo následující marking:
Bílé číslo 51 na červeném poli vždy vpravo na vozidle
Znak příslušnosti k nadřízenému svazku (2nd Armoured Bde) žlutou "halapartnu" na černém poli vždy vlevo na vozidle
Pozn.: Nelze vyloučit, že na některých vozidlech Queen's Bays zůstal i po zrušení 1st Armoured Division původní znak příslušnosti k nadřízenému svazku ve formě bílého cválajícího nosorožce na černém oválném poli
Taktické označení vozidla velitelské roty útvaru ve formě červeného rhomboidu na bocích věže


Další tank A34 COMET, který byl konvertován na verzi COMMAND, patřil do sestavy velitelské roty 6th RTR (ve skutečnosti 6th BN RTR) a byl pojmenován FEARNAUGHT, na věži nesl taktický symbol velitelské roty (rhomboid) praporu ve žluté barvě a byl fotografován těsně po válce na nákladním plošinovém vagonu při přepravě útvaru po železnici v Itálii...


Zdroje:
http://www.arrse.co.uk
http://www.forum.fun-online.sk
http://www.qdg.org.uk/index.php
Fletcher David, Harley Richard c., Cruiser Tank Cromwell 1942-1950, nakl. Osprey, No.104, ISBN 1-84176-814-6
A34 Cruiser Tank Comet - Palmanova, Italy, 1946
Na snímku je dále polopásový transportér M5A1 či M9A1 velitelské roty praporu...

Palmanova, Italy, 1946
Na snímku je dále polopásový transportér M5A1 či M9A1 velitelské roty praporu...

URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#291676 Verze : 0
Muzeum Duxford

Vlastní foto
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#379529 Verze : 0
A34 Cruiser Tank Comet, Tankový den, Vojenské technické muzeum, Lešany, 1.9.2012.
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#455739 Verze : 0
Podrobná prohlídka Cometu zvenčí i zevnitř.URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#504609 Verze : 0

Diskuse

Vozidla prvních sérií (bez "fishtail" výfuků a bez vrhačů zadýmovacích granátů na bocích věže) byla a jsou označována jako Heavy Cruiser Tank A34 COMET Mk.1A, vozidla s poválečnými modifikacemi jsou pak označována jako COMET Mk.1B.


Podotýkám, že záhy po ukončení 2.světové války se v označování tanků přestaly používat římské číslice (proto se třeba z Churchillů Mk.VII záhy staly Mk.7 Wink ).


(Viz výše): A34 Comet v Saumuru má také "fishtail" výfuky - ověřeno podle fotografií na Internetu...


Dále je nutno vzít v úvahu, že skoro všechny tanky, které nyní můžeme vidět v (kterémkoli) muzeu, jsou poskládané "jako puzzle" a nesou ve většině případů jak prvky, typické pro verzi Mk.1A, tak pro verzi Mk.1B.
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#177891 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy


Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více